Aan de slag met je jeugdgroep

Kunnen we alle vluchtelingen wel helpen? Wordt Europa overspoeld met vluchtelingen? Hoe zit het met economische ‘gelukzoekers’? En wat is opvang in de regio? Veel jongeren vinden het lastig om hun houding ten opzichte van vluchtelingen te bepalen. Daarom is er nu het werkboek ‘Recht doen aan vluchtelingen’. Ga aan de slag met je jeugdgroep, club of catechesegroep en ontdek wat wij kunnen betekenen voor vluchtelingen.

Miljoenen mensen zijn op de vlucht voor geweld, droogte en vervolging. Wij kunnen deze problemen niet oplossen, maar wel iets betekenen voor mensen die alles achter moesten laten. Micha Nederland en ZOA hebben de handleiding ‘Recht doen aan vluchtelingen’ ontwikkeld om jongeren te betrekken bij vluchtelingen. We dagen jongeren uit om hun mening tegen het licht van de Bijbel te houden. En we helpen ze  om concrete stappen te zetten in de richting van een levensstijl die andere mensen, ook vluchtelingen, recht doet. Want God wil ons allemaal inschakelen in Zijn Koninkrijk!

Bestel de handleiding
In deze handleiding voor jeugdleiders vind je programma’s  voor drie bijeenkomsten. De thema’s die aan de orde komen zijn recht en onrecht, vluchtelingen ver weg en vluchtelingen dichtbij. De programma’s zijn geschreven voor jongeren van 14-16 jaar. In de handleiding vind je allerlei actieve werkvormen, van Bijbelstudies tot rollenspelen. Doe jij ook mee met je jeugdgroep, club of catechesegroep? Bestel dan via onderstaande knop de handleiding voor maar €6,95. Onderaan deze pagina vind je alle downloads, filmpjes en benodigdheden voor de bijeenkomsten.

Bestel de handleiding ‘Recht doen aan vluchtelingen’

Preview

De handleiding en materialen zijn ontwikkeld in samenwerking met Micha Nederland en vormen een aanvulling op Micha Young, de Micha Cursus voor jongeren. In ‘Recht doen aan vluchtelingen’ is hierop voortgebouwd, dank aan alle auteurs!