Collecteren

‘Waar gerechtigheid, vrede en vreugde verspreid worden, is het Koninkrijk van God zichtbaar’ (Romeinen 14:17). De collecte is een mooi middel om daaraan bij te dragen als gemeente. 

De opbrengst van de collecte gaat naar het land dat onze hulp het hardst nodig heeft. Je kunt ook kiezen voor een project in een specifiek land.

ZOA op het collecterooster
Wil je christelijke hulporganisatie ZOA op het jaarlijkse collecterooster zetten? Neem dan contact met ons op. Om jouw gemeente te laten zien waar de opbrengst van de collecte naartoe gaat, bieden we presentatie- en foldermateriaal. Dat het geld op de juiste plek terechtkomt, staat vast. Daarmee kan jouw gemeente dus écht bijdragen aan het verspreiden van gerechtigheid, vrede en vreugde.