Collecteren voor ZOA

Betekent collecteren voor hen

De collecte is een mooi middel om als kerk of gemeente onze (verre) naasten te helpen. Wij waarderen het ontzettend wanneer u ervoor kiest om te collecteren en uw gaven te doen voor het werk van ZOA.

De opbrengst van de collecte gaat naar het werk van ZOA en zetten we in waar onze hulp het hardst nodig is. We verlenen noodhulp in gebieden die getroffen zijn door oorlogen en natuurrampen. Soms vragen we in bijzondere gevallen extra aandacht voor specifieke noodhulp. U kunt er dus voor kiezen om te collecteren voor het algemene werk van ZOA of voor een noodhulpcampagne, zoals Noodhulp in Tigray.

Wilt u ZOA op het jaarlijkse collecterooster zetten? Neem dan contact met ons op. Om uw gemeente te inspireren en een beeld te geven van waar de opbrengst van de collecte naartoe gaat, bieden we presentatie- en foldermateriaal aan. Deze kunt u downloaden onderaan deze pagina.

‘Zo zult u in alles rijk worden, in staat tot alle vrijgevigheid, die door middel van ons dankzegging aan God teweegbrengt” – 2 Korinthe 9:11