Sta stil bij vluchtelingen in de wereld

Geef ook een bijdrage tijdens de ZOA Collecteweek!

Je moet er niet aan denken dat je alles op moet geven omdat je getroffen wordt door een oorlog of natuurramp. Toch overkomt het ieder jaar duizenden mensen. Met jouw bijdrage aan de collecteweek, kan ZOA vluchtelingen helpen.

Van 26 t/m 31 maart gaan in heel Nederland ruim 15.000 collectanten op pad om geld in te zamelen voor hulp aan vluchtelingen wereldwijd. Op concrete wijze staan zij daarmee stil bij de situatie van mensen op de vlucht. En dat is hard nodig. Nog altijd zijn over de hele wereld namelijk miljoenen vluchtelingen afhankelijk van hulp van anderen.

Sta jij ook stil bij de situatie van vluchtelingen?

Met een kleine bijdrage maak je al concreet verschil in het leven van een vluchteling. Mede dankzij de opbrengst van de collecteweek kan ZOA namelijk vluchtelingen opvangen en hen de hulp bieden de ze het meest nodig hebben. Zoals voedsel of schoon drinkwater. Geef ook en help bijvoorbeeld Suad uit Syrië, Kavira uit Congo of Night uit Zuid-Soedan. Doe je mee?

Doneer

Collectant Annelot staat deze week stil bij Suad uit Syrië: