Noodpakketten in Colombia

Door wanbeleid en corruptie is Venezuela in een ernstige crisis beland. Op zoek naar veiligheid en voedsel zijn bijna anderhalf miljoen Venezolanen naar Colombia gevlucht. In de grensregio’s zijn ernstige watertekorten ontstaan en liggen levensgevaarlijke ziekten zoals tyfus en cholera op de loer. Vluchtelingen hebben niets om van te leven en lijden onder ernstig voedselgebrek. 

Momenteel leven er al meer dan een miljoen Venezolanen in Colombia. Vanwege de grote nood heeft ZOA besloten om hulp op te starten in Colombia. Dit is voor ZOA niet alleen een nieuw land, maar een heel nieuw continent: het is de eerste keer dat we in Zuid-Amerika hulp gaan verlenen. We konden de noodkreet die we uit Colombia horen, niet langer negeren en zien dat ons werk hier een duidelijke meerwaarde zal hebben.

In Colombia zal ZOA helpen met water en geld of bonnen om voedsel te kopen. Zo helpen we de vluchtelingen om hun grootste nood te lenigen, maar wordt ook de lokale economie gestimuleerd. Op de langere termijn willen we ook vaktrainingen aan gaan bieden zodat mensen hun eigen inkomen kunnen gaan verdienen en niet afhankelijk blijven van hulp.

Naastenliefde kent wat ons betreft geen grenzen: overal ter wereld helpen we slachtoffers van natuurrampen en gewapende conflicten. Dat begint met noodhulp, maar ook daarna blijven we totdat mensen op eigen kracht verder kunnen. Help je mee?

Ja, ik help mee