Steun een project

Wereldwijd werkt ZOA door middel van verschillende projecten aan hulp, hoop en herstel voor mensen in nood. Als ondernemer kun je daar een waardevolle bijdrage aan leveren. Bijvoorbeeld door één van onze projecten te steunen.

Niet alleen bieden we noodhulp na een ramp of conflict, ook werken we samen met de lokale bevolking aan de wederopbouw. Met elkaar zetten we ons ervoor in dat mensen weer in staat zijn om zelfstandig in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Onze specialisaties liggen daarbij op het gebied van onderdak, onderwijs, voedselzekerheid, vredesopbouw, water en hygiëne.

Benieuwd naar onze projecten? Klik hier