Laat het kwaad niet overwinnen

Wereldwijd zijn er tientallen miljoenen mensen op de vlucht. Wie kijkt naar dit grote aantal zou kunnen denken dat het kwaad in de wereld overwint. Dat laten we toch niet gebeuren?

Op 20 juni 2020 is het Wereldvluchtelingendag. Op deze dag staan we stil bij alle mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en natuurgeweld. Maar soms kan het recordaantal vluchtelingen weleens moedeloos maken; heeft hulpverlenen wel zin?

Onze hulpverleners in het veld zien van dichtbij de impact van het werk. Juist nu het aantal vluchtelingen stijgt is onze hulp belangrijker dan ooit. Met bijvoorbeeld voedsel, water en traumaverwerking bieden we duizenden vluchtelingen hoop in donkere tijden. Help je mee dit mogelijk te maken?

Ja, ik help mee