Burundi

Waarom Burundi?

Burundi kent sterke etnische spanningen tussen Hutu’s en Tutsi’s. Sinds het einde van de burgeroorlog in 2006 keren veel vluchtelingen terug. Aan de grens met de Democratische Republiek Congo is het al jaren onrustig. Tegelijk zorgen de politieke verhoudingen in Burundi zelf voor spanningen en geweldsuitbarstingen.

Vanaf 2010 werken wij in dit zeer dichtbevolkte land aan herstel en wederopbouw door verbetering van landbouw en herstel van sociale verhoudingen.

 

Wat we doen in Burundi

Herstel in een gebroken samenleving. Bijdragen aan voldoende voedsel en het oplossen van spanningen over grondbezit dragen bij aan meer stabiliteit.

Sectoren: levensonderhoud en voedselzekerheid, vredesopbouw, onderwijs, onderdak

Teruggekeerde vluchtelingen
In het overbevolkte Burundi levert de komst van terugkerende vluchtelingen spanningen op over grondbezit. Samen met de inwoners en de teruggekeerde vluchtelingen leggen we landrechten vast en werken we aan hogere opbrengsten voor iedereen.

Grensstreek met Congo
Het conflict waar het oosten van Congo al sinds de jaren negentig onder lijdt, heeft ook negatieve gevolgen voor de mensen aan de Burundese kant van de grens. Rondtrekkende gewapende groepen proberen vooral jongeren te ronselen. We helpen kwetsbare jongeren en vrouwen met onderdak en inkomensmogelijkheden. Tegelijkertijd werken we in de dorpen aan sterkere sociale samenhang en vredesopbouw, aan verbeterde landbouwopbrengsten en aan watervoorzieningen voor scholen.

January 2016
dsc0862 wandelen voor water folkert rinkemagekochte fotos
Start programma in Rumonge
June 2015
burundi 2010 156
Onrust tijdens presidentsverkiezingen
March 2013
Start in Cibitoke
November 2010
Registratie en start uitvoering hulpprogramma's Makamba
March 2007
ZOA start in Burundi