Burundi

Waarom Burundi?

Burundi is niet alleen een van de armste landen ter wereld, maar kent ook veel etnische spanningen tussen verschillende bevolkingsgroepen. Nadat de afgelopen tientallen jaren honderdduizenden mensen het land ontvluchtten, keren sinds 2006 veel vluchtelingen terug naar Burundi. Dit zorgt voor nieuwe spanningen en geweldsuitbarstingen.

Vanaf 2010 werken wij in dit zeer dichtbevolkte land aan vrede door de landbouw te verbeteren en mensen te helpen bij hun landrechten en het herstel van sociale verhoudingen.

Steun ZOA’s werk in Burundi:
Ja, ik help mee

Wat we doen in Burundi

Herstel in een gebroken samenleving. Bijdragen aan voldoende voedsel en het oplossen van spanningen over grondbezit dragen bij aan meer stabiliteit.

Sectoren: levensonderhoud en voedselzekerheid, vredesopbouw, onderwijs, onderdak

Teruggekeerde vluchtelingen
In het overbevolkte Burundi levert de komst van terugkerende vluchtelingen spanningen op over grondbezit. Samen met de inwoners en de teruggekeerde vluchtelingen leggen we landrechten vast en werken we aan hogere opbrengsten voor iedereen.

Grensstreek met Congo
Het conflict waar het oosten van Congo al sinds de jaren negentig onder lijdt, heeft ook negatieve gevolgen voor de mensen aan de Burundese kant van de grens. Rondtrekkende gewapende groepen proberen vooral jongeren te ronselen. We helpen kwetsbare jongeren en vrouwen met onderdak en inkomensmogelijkheden. Tegelijkertijd werken we in de dorpen aan sterkere sociale samenhang en vredesopbouw, aan verbeterde landbouwopbrengsten en aan watervoorzieningen voor scholen.

In Burundi is hulp hard nodig. Samen zijn we er voor de mensen in Burundi met onder andere voedsel, water en onderwijs. Help je ook mee?
Ja, ik help mee