Congo

Waarom Congo?

De Democratische Republiek Congo kent een lange geschiedenis van kolonisatie, geweld, dictatuur en burgeroorlog. Vooral het oosten van het land heeft te maken met terugkerende geweldsuitbarstingen. Grove mensenrechtenschendingen, de inzet van kindsoldaten en verkrachting van vrouwen zijn aan de orde van de dag. Duizenden mensen slaan op de vlucht.

Sinds 2008 helpen wij in Oost-Congo met noodhulp, hulp bij terugkeer en herstel van het sociale en economische bestaan.

Steun ZOA’s werk in Congo:
Ja, ik help in Congo

Wat we doen in DR Congo

Herstel van de grond af aan, te midden van grote uitdagingen. Hulp aan terugkerende vluchtelingen in een context van geweld en zeer fragiele vrede.

Sectoren: levensonderhoud en voedselzekerheid, basisonderwijs, vredesopbouw

Terugkerende vluchtelingen
Sinds 2008 ondersteunt ZOA in het oosten van de Democratische Republiek Congo mensen die getroffen zijn door telkens oplaaiend geweld. Deze mensen zijn extreem kwetsbaar voor armoede, verkrachting en ronseling. We ondersteunen het herstel van landbouw en economische activiteiten. Hierbij hebben we veel aandacht voor kwetsbare groepen als voormalig kindsoldaten en alleenstaande moeders. Ook hebben we veel aandacht voor vreedzame verhoudingen tussen mensen onderling. Daarnaast bieden we ‘inhaal-onderwijs’ aan tieners die door de omstandigheden als kind niet of nauwelijks naar school konden.

Vredesopbouw
Het oosten van Congo wordt sinds 1994 getroffen door onrust en geweld. In dat jaar namen vluchtelingen vanuit buurlanden Rwanda en Burundi hun conflicten mee over de grens. In 1996 kwam Oost-Congo daarnaast in opstand tegen dictator Mobutu. Sindsdien laait geweld tussen diverse rebellengroepen en regeringstroepen geregeld op. Dat betekent dat er inmiddels diverse generaties zijn opgegroeid zonder ooit vrede te kennen. Dit grijpt in gezinnen en dorpen diep in. Samen met de mensen gaan we op zoek naar nieuwe manieren om conflicten op te lossen. Pas dan ontstaat er de ruimte om te durven zaaien, investeren en aan de toekomst te denken.

In Congo is hulp hard nodig. Miljoenen mensen zijn ontheemd of lijden honger als gevolg van jarenlange conflicten. Help je mee aan wederopbouw in Congo?
Ja, ik help mee