Sri Lanka

Waarom Sri Lanka?

In Sri Lanka woedde van 1983 tot 2009 een wrede burgeroorlog. Sinds 1995 helpen wij in dit land de ontheemden en andere slachtoffers van de burgeroorlog. Sinds het einde van de oorlog helpen we bij het herstel van infrastructuur, onderwijs en economie.

Steun ZOA’s werk in Sri Lanka:
Ja, ik help mee

Wat we doen in Sri Lanka

Tijdens de enorm wrede burgeroorlog van Sri Lanka was ZOA in het land aanwezig om hulp te verlenen. Nu de vrede is getekend, helpen we mensen terug te keren naar hun dorpen en ondersteunen we ze bij wederopbouw. Daarbij vormen droogte en overstromingen nieuwe uitdagingen.

Sectoren: levensonderhoud en voedselzekerheid,  disaster risk reduction, man/vrouw

Herstel en wederopbouw
In de eerste jaren na de burgeroorlog hebben we voor de terugkerende bevolking veel huizen, wegen, waterputten en scholen gebouwd of hersteld. Inmiddels werken we mee aan economisch herstel van Sri Lanka, zodat mensen weer een bestaan kunnen opbouwen. Veel vissers zaten vast in schulden waar ze op eigen kracht nooit meer uit zouden komen. We helpen hen daarvan los te breken. Verder trainen we coöperaties om producten te verwerken en een sterkere positie op de markt te verwerven. We zien vooruitgang en successen. Veel pindaboeren hebben bijvoorbeeld de stap gemaakt naar regionale handel, in plaats van alleen op de eigen dorpsmarkt.

Disaster Risk Reduction
Het noorden van Sri Lanka kent afwisselend ernstige droogte en grote overstromingen. We werken samen met boeren aan maatregelen om de gevolgen daarvan te minimaliseren. Dit doen we door bijvoorbeeld afwateringskanalen te graven en diverse producten te verbouwen.

Sterke vrouwen
Eén van de verdrietige gevolgen van de burgeroorlog is de aanwezigheid van duizenden weduwen en alleenstaande moeders. Voor hen is het nog moeilijker dan voor anderen om in hun levensonderhoud te voorzien. We ondersteunen en trainen zelfhulpgroepen voor vrouwen. Deze groepen zetten hun eigen spaar- en kredietsysteem op. Hiermee worden winkels, handeltjes en uitbreiding van de landbouw gefinancierd. Ook stimuleren we deze vrouwen om met één stem hun belangen bij de lokale en districtsoverheid te behartigen.

Ja, ik help mee