Zuid-Sudan

Waarom Zuid-Sudan?

In Zuid-Sudan vindt een van de grootste stille rampen van dit moment plaats. Oorlog en geweld verdreven de afgelopen jaren honderdduizenden Zuid-Sudanezen naar veiligere plekken in Zuid-Sudan en haar buurlanden. ZOA helpt de gevluchte bevolking in kampen in Ethiopië, Sudan en Uganda maar draagt ook zorg voor achterblijvers en terugkeerders in Zuid-Sudan zelf. We verlenen sinds 1992 noodhulp op plekken waar mensen dreigen om te komen en helpen bij de wederopbouw van gebieden die (weer) veilig zijn.

Wat we doen in Zuid-Sudan

Trouw. Dat zijn we. In tijden van burgeroorlog en schrijnende nood, en in tijden van vrede en wederopbouw.

Sectoren: noodhulp, water- en sanitaire voorzieningen, basisonderwijs, levensonderhoud en voedselzekerheid

Noodhulp
In Zuid-Sudan hebben we sinds de start van ons werk al diverse malen noodhulp kunnen bieden. We richten ons dan voornamelijk op opvang en zorgen voor veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen. Inclusief intensieve voorlichting om te voorkomen dat epidemieën uitbreken.

Wederopbouw
Waar mogelijk werken we samen met Zuid-Sudanezen aan hun toekomst. We hebben veel in herstel van onderwijs geïnvesteerd. Dat is niet eenvoudig in een land waar de oorlog steeds weer oplaait.
De laatste jaren focussen we ons op het herstel van landbouw, inkomen en economie. Zuid-Sudan is een vruchtbaar land met een gunstig klimaat, maar veel kennis over landbouw is tijdens de oorlog verloren gegaan. Betere opbrengsten, betere opslag en betere vermarkting zorgen ervoor dat de dorpen onafhankelijk worden. In sommige van onze projectgebieden is inmiddels voldoende oogst om ook ontheemden te kunnen opvangen die daar hun toevlucht zoeken.

June 2017
Food items being airlifted from Juba
Hongersnood bedreigt Zuid-Sudan, team komt in actie
June 2015
IMG9716
Nieuwe noodhulpacties na uitbreken oorlog
December 2013
Nieuwe gevechten en noodhulpprogramma
July 2013
Start ZBA-team Zuid-Sudan
February 2011
Zuid-Sudan wordt onafhankelijk
January 2005
Einde burgeroorlog
May 1998
ZOA start kantoor in Uganda voor hulpverlening Zuid-Sudan
October 1992
Start hulpverlening Zuid-Sudaneze vluchtelingen