Zuid-Sudan

Waarom Zuid-Sudan?

In Zuid-Sudan vindt een van de grootste stille rampen van dit moment plaats. Oorlog en geweld verdreven de afgelopen jaren honderdduizenden Zuid-Sudanezen naar veiligere plekken in Zuid-Sudan en haar buurlanden. ZOA helpt de gevluchte bevolking in kampen in Ethiopië, Sudan en Uganda maar draagt ook zorg voor achterblijvers en terugkeerders in Zuid-Sudan zelf. We verlenen sinds 1992 noodhulp op plekken waar mensen dreigen om te komen en helpen bij de wederopbouw van gebieden die (weer) veilig zijn.

Steun ZOA’s werk in Zuid-Sudan:
Ja, ik help mee

Wat we doen in Zuid-Sudan

Trouw. Dat zijn we. In tijden van burgeroorlog en schrijnende nood en in tijden van vrede en wederopbouw.

Sectoren: noodhulp, water- en sanitaire voorzieningen, basisonderwijs, levensonderhoud en voedselzekerheid

Noodhulp
In Zuid-Sudan hebben we sinds de start van ons werk al diverse malen noodhulp kunnen bieden. We richten ons dan voornamelijk op opvang en zorgen voor veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen. Inclusief intensieve voorlichting om te voorkomen dat epidemieën uitbreken.

Wederopbouw
Waar mogelijk werken we samen met Zuid-Sudanezen aan hun toekomst. We hebben veel in herstel van onderwijs geïnvesteerd. Dat is niet eenvoudig in een land waar de oorlog steeds weer oplaait en mensen vaak gedwongen worden zich te verplaatsen.
De laatste jaren focussen we ons op het herstel van landbouw, inkomen en economie. Zuid-Sudan is een vruchtbaar land met een gunstig klimaat, maar veel kennis over landbouw is tijdens de oorlog verloren gegaan. Betere opbrengsten, betere opslag en betere vermarkting zorgen ervoor dat de dorpen onafhankelijk worden. In sommige van onze projectgebieden is inmiddels voldoende oogst om ook ontheemden te kunnen opvangen die daar hun toevlucht zoeken.

De afgelopen decennia heeft Zuid-Sudan te maken gehad met hongersdnood, oorlog en overstromingen. Er is een groot voedseltekort. We zijn er. Help je mee?
Ja, ik help mee

Is de wereld Zuid-Sudan vergeten?