Zuid-Sudan

Waarom Zuid-Sudan?

Al sinds 1956 gaat het gebied waar Zuid-Sudan ligt, gebukt onder een telkens oplaaiende burgeroorlog tegen de noordelijke overheersing. Toen het land in 2011 onafhankelijkheid verwierf, was het enige tijd rustig, totdat spanningen tussen de leiders van het land in 2013 en 2016 opnieuw tot een gewelddadige uitbarsting leidden. Ook nu weer sloegen honderdduizenden op de vlucht. We blijven trouw en gaan door met onze hulpverlening in dit land.

Wat we doen in Zuid-Sudan

Trouw. Dat zijn we. In tijden van burgeroorlog en schrijnende nood, en in tijden van vrede en wederopbouw.

Sectoren: noodhulp, water- en sanitaire voorzieningen, basisonderwijs, levensonderhoud en voedselzekerheid

Noodhulp
In Zuid-Sudan hebben we sinds de start van ons werk in 1998 al diverse malen noodhulp kunnen bieden. We richten ons dan voornamelijk op opvang en zorgen voor veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen. Inclusief intensieve voorlichting om te voorkomen dat epidemieën uitbreken.

Wederopbouw
Waar mogelijk werken we samen met Zuid-Sudanezen aan hun toekomst. We hebben veel in herstel van onderwijs geïnvesteerd. Dat is niet eenvoudig in een land waar de hele volwassen generatie is opgegroeid in tijden van oorlog. De laatste jaren focussen we ons op het herstel van landbouw, inkomen en economie. Zuid-Sudan is een vruchtbaar land met een gunstig klimaat, maar veel kennis over landbouw is tijdens de oorlog verloren gegaan. Betere opbrengsten, betere opslag en betere vermarkting zorgen ervoor dat de dorpen onafhankelijk worden. In sommige van onze projectgebieden is inmiddels voldoende oogst om ook ontheemden te kunnen opvangen die daar hun toevlucht zoeken.

December 2013
Nieuwe gevechten en noodhulpprogramma
July 2013
Start ZBA-team Zuid-Sudan
February 2011
Zuid-Sudan wordt onafhankelijk
January 2005
Einde burgeroorlog
May 1998
ZOA start kantoor in Uganda voor hulpverlening Zuid-Sudan
October 1992
Start hulpverlening Zuid-Sudaneze vluchtelingen