Overslaan en naar de inhoud gaan
Liberia: a women working on the fields

We zijn er in Liberia

Liberia, één van de armste landen ter wereld, is getekend door conflict. Sinds het einde van de burgeroorlog in 2003 kent Liberia perioden van vrede en stabiliteit. Toch heeft de bevolking nog steeds te kampen met de economische en politieke gevolgen van die bloedige oorlog, en van de ebola-epidemie die West-Afrika in 2014 trof. In 2022 rondde ZOA na bijna twintig jaar het werk in Liberia af. 

Lees meer

We zijn er voor de bevolking van Liberia

0
%
van de Liberianen heeft geen toegang tot schoon drinkwater
0
%
leeft van minder dan 1.25 US dollar per dag
Eén op de drie jonge kinderen (half jaar tot 5 jaar) heeft een groeiachterstand, vanwege onvoldoende goede voeding

oorlogen en een epidemie

Wat is er aan de hand in Liberia

Twee bloedige burgeroorlogen achter elkaar, gevolgd door een verwoestende ebola-epidemie in 2014: de bevolking van Liberia heeft in de afgelopen decennia heel wat te verstouwen gehad. Regeringsleiders slagen er maar niet in om structurele problemen aan te pakken. Corruptie is een groot probleem. De bevolking is verscheurd door trauma’s uit het verleden.

Meer dan de helft van de Liberianen leeft in armoede. Velen hebben geen toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Ruim een kwart van de bevolking heeft nooit onderwijs gehad. Veel jongeren hebben daardoor nauwelijks kansen op werk. Dit vormt een bedreiging voor de samenleving en stabiliteit van het land, ook voor de langere termijn. Als ouders slecht in hun levensonderhoud kunnen voorzien, kunnen zij vaak hún kinderen door gebrek aan geld ook niet naar school sturen. Die lopen een leer- en ontwikkelingsachterstand op die nauwelijks nog in te halen is.

Armoedecirkel

In deze toch al complexe armoedecirkel heeft de burgeroorlog nog altijd een verwoestende nasleep. De haat, het wantrouwen en het seksuele geweld tegen vrouwen hebben diepe sporen nagelaten bij de bevolking van Liberia.

De huidige president, George Weah - eerder verkozen tot Wereldvoetballer van het Jaar - richt zich op het creëren van banen, economische diversiteit en hoognodige infrastructuurprojecten. Hoewel de vooruitgang maar langzaam op gang lijkt te komen, zijn de Liberianen vastberaden hun land weer op te bouwen. Het ZOA-team in Liberia merkt dagelijks dat de mensen de blik op de toekomst hebben gericht en elke stap van vooruitgang vieren.

gezonde en veerkrachtige samenleving

Hoe we helpen

ZOA werkt samen met de Liberianen aan de opbouw van een gezonde, veerkrachtige samenleving. Langzaam maar zeker zien we dat mensen weer gaan samenwerken en in hun levensonderhoud kunnen voorzien. We zien dat ouders middelen hebben om hun kinderen naar school te laten gaan en dat de overheid haar verantwoordelijkheid neemt. ZOA richt zich nu op een goede overdracht van onze projecten aan lokale organisaties.

Hoe krijg je kinderen uit gezinnen in armoede naar school? Door ze eten op school te geven. ZOA biedt daarom leerlingen onder schooltijd lokaal verbouwde, voedzame maaltijden aan. Op de lange termijn zien we hierdoor dat meer ouders zich bewust worden van het belang van gezonde voeding en voedselveiligheid. Maar ook dat boeren meer inkomen hebben omdat ze de schoolmaaltijden leveren. Dit geeft een impuls aan de lokale economie.

Sociotherapie

Sinds de start van onze activiteiten in 2003 hebben we steeds meer zicht gekregen op de manier waarop de trauma’s uit de burgeroorlog doorwerken in de samenleving. Binnen de gemeenschappen werken we daarom aan het versterken van onderling vertrouwen en het ontwikkelen van goede sociale verhoudingen.

Dit doen we door sociotherapie. In groepsverband praten we over onderwerpen uit het dagelijks leven. Hoe werk je samen? Wat doe je als je het oneens bent met je buurman? Welk voorbeeld wil je voor je kinderen zijn? Door de therapie worden trauma’s vanuit de oorlog bespreekbaar. Onderlinge verhoudingen worden erdoor verbeterd, zowel binnen lokale gemeenschappen als tussen burgers en de plaatselijke overheid. Ook vertellen deelnemers dat ze in hun gezinssituatie constructiever met conflicten omgaan.

Vrouwen

ZOA heeft specifiek aandacht voor de rol van vrouwen bij het oplossen en voorkomen van conflicten. Vrouwen leren vreedzaam samenleven te promoten in de gemeenschap en politiek. Hierdoor zijn lokale autoriteiten en traditionele leiders eerder geneigd om vrouwen te laten deelnemen in het leiderschap op lokaal en nationaal niveau.

Meer lezen over Liberia

In de brochure 'We zijn er in Liberia' lees je meer over Liberia en over de bijdrage die jij kunt leveren aan de hulp die ZOA in het land verleent. 

Download 'We zijn er in Liberia' (pdf, 1,6MB)

Mary Ben, Liberia

“Het is zó goed om schoolmaaltijden te krijgen. Ik had steeds honger en voelde mij te zwak om mijn aandacht erbij te houden. Nu voel ik me goed en heb zin en energie om naar school te gaan. Daardoor haal ik betere cijfers.”