Onderwijs voor Sri Lankaanse jongeren

Door de jarenlange burgeroorlog hebben veel jongeren in Sri Lanka nooit vrede gekend. Om hen een kans te geven in vrede een toekomst op te bouwen, leren we hen om op de juiste manier om te gaan met conflicten.

Door de jarenlange burgeroorlog in Sri Lanka is de jeugd van het land psychisch beschadigd geraakt en hebben jongeren veelal niet de kans gehad naar school te gaan. Om te zorgen voor stabiele gemeenschappen is het nodig dat deze jongeren weten hoe ze omgaan met conflicten. In het schoolsysteem in Sri lanka bestaat hier nog geen aanpak voor. De jongeren hebben dringend onderwijs nodig, zodat ze door middel van een baan kunnen werken aan een economisch sterk Sri Lanka.

Hoe en wat?
Om jongeren een kans te geven op een beter leven, onderwijzen we hen Engels en leren we 1250 studenten om te gaan met ICT. Juist deze vaardigheden zijn ontzettend belangrijk op de arbeidsmarkt in Sri Lanka. Met het project willen we bewustzijn creëren over vaardigheden en het positief effect hiervan op de arbeidsmarkt. Een ander belangrijk aspect van dit project is specifiek onderwijs voor volwassenen waarin we onderwerpen als omgaan met vrede en conflicten behandelen. Dit zorgt voor een stabielere gemeenschap.

En dit bereiken we hiermee:

  • Hogere opleiding voor de jongeren
  • Betere kans op de arbeidsmarkt
  • Stabiele gemeenschap