Gemotiveerd door getuigenis

Roland Zuidema, landendirecteur van ZOA Burundi, bezocht de provincie Cibitoke. Hij werd bemoedigd door de gesprekken. 

“Vandaag was ik opnieuw in de provincie Cibitoke. Bob van der Winden presenteerde de eindevaluatie van het Reconstructie-project. De resultaten zijn erg bemoedigend. Wat vooral goed werkt zijn de vredesgroepen, waarbij mensen hun conflicten op vreedzame wijze leren oplossen. Een vrouw gaf een ontroerend getuigenis: “Als ZOA hier in 1993 was geweest, hadden we hier geen slachtpartijen geweest.” Haar woorden brachtten mij ertoe te zeggen dat ik extra gemotiveerd ben om door te gaan met onze wederopbouwprojecten. Zodat mensen weerbaar zijn en de eenheid weten te bewaren.”