Een brief uit Liberia

De leerlingen van de Weajor school uit Liberia namen deel aan het project ‘Van donker naar licht’, waarbij de kinderen les krijgen in hygiëne. Onmisbaar om gezond te blijven! Ook schoolhoofd Augustine was enthousiast en schreef ons daarom een brief. Lees deze hieronder:

Aan ZOA, 

Namens het bestuur wil ik u hartelijk dankzeggen dat onze school is geselecteerd om deel te nemen aan het hygiëne- en kunstprogramma ‘Van donker naar licht’.

Als hoofd van de Weajor Openbare school heb ik ook zelf een aantal nieuwe dingen geleerd tijdens de interessante workshop van 9 januari 2016. We zijn in de klassen al van start gegaan met de hygiëne- en HIV/Aids-preventielessen, met behulp van het boek ‘Brenda heeft een draakje in haar bloed’, werkboeken en posters.

De kinderen vinden het erg leuk dat bij deze lessen ook kunst komt kijken. Ze vinden het heerlijk om te kleuren en genieten ervan allerlei ‘kunstwerken’ te maken. Tot op heden hadden we als school niet de financiële middelen om die materialen aan te schaffen.

We beloven u dat we de materialen voor bestemde doelen zullen gebruiken. We willen u ook dank zeggen voor de zaden die we hebben ontvangen. We zouden het zeer op prijs stellen als we ook hulp mogen ontvangen in de vorm van wat gereedschappen, zoals harken, schoppen en hakmessen, om onze schoolgroentetuinen uit te kunnen breiden dit jaar. Deel van de hygiënevoorlichting gaat immers ook over gezond eten! We zijn erg blij met de beschikbaar gestelde schoolmaaltijden van Mary Meals, maar we vinden het ook erg belangrijk dat kinderen vanaf jonge leeftijd leren hoe ze hun eigen eten kunnen verbouwen.

We willen onze dank ook uitspreken aan iedereen die dit programma mogelijk heeft gemaakt. We willen hen vragen om alstublieft door te gaan met uw steun aan de Liberiaanse kinderen!

Dank u wel!

Hoogachtend,

Augustine S. Gbanyah