Afghanistan lijdt onder droogte

In april luidde ZOA de noodklok voor gezinnen in het noorden van Afghanistan. De nood was hoog: tienduizenden mensen hadden te lijden onder ernstige watertekorten. Inmiddels is het zaaiseizoen begonnen en nog steeds houdt de droogte aan. Afghanistan kampt met de ergste droogte sinds jaren.

De droogte is voor mensen in Afghanistan een ramp aangezien twee derde van de bevolking afhankelijk is van landbouw en vee. ZOA zet in op zowel korte- als lange termijnoplossingen. Niet alleen worden water, zaaigoed en veevoer uitgedeeld, ook worden waar mogelijk irrigatiesystemen aangelegd en Afghaanse boeren getraind.

Juist in de regio die nu hard door droogte wordt getroffen is het trainen van boeren van groot belang. In een cursus van twaalf weken leren we deze boeren hoe ze zo effectief mogelijk onkruid kunnen bestrijden. Daarna ontvangen ze achttien weken lang coaching op hun eigen boerderij, om de kennis correct toe te passen.

ZOA zet zich in voor Afghaanse boeren die lijden onder de droogte. Help je mee met een gift?