Beiroet, drie maanden na de explosie: “Het leed zit nog heel diep”

Beiroet krabbelt langzaam op, heel langzaam. Drie maanden geleden verwoestte een explosie de stad: honderdtachtig doden, duizenden gewonden en meer dan 50.000 daklozen. ZOA-noodhulpmedewerker Willem van Burgsteden ging namens het Christelijk Noodhulpcluster aan de slag in deze stad: “Het leed zit nog heel diep.”  

“Tot dusver is er vooral opgeruimd en zijn tijdelijke voorzieningen getroffen om de huizen wind- en waterdicht te krijgen. Internationale organisaties delen materialen uit; zo zijn 4000 huisreparatiepakketten uitgedeeld door de Verenigde Naties. Maar er zijn ook kleinschalige initiatieven van kerkelijke organisaties, die bijvoorbeeld eten en medicijnen verstrekken. De echte wederopbouw moet echter nog op gang komen. Wel is er geïnventariseerd wat nodig is voor de reconstructie en voor de behoeften op het gebied van voedselvoorziening, algemene en psychologische gezondheidszorg”, aldus Willem. 80% van de slachtoffers is Libanees, de overige 20% is vooral Syrisch vluchteling. 

Bieroet 5

Flink aantal huisreparaties 
De cijfers liegen er niet om, de explosie had een catastrofale impact op het fysieke karakter van de stad: 73.000 beschadigde huizen, waarvan 44.000 licht beschadigd (deuren, ramen, kozijnen), 16.000 gematigd beschadigd (scheuren in muren, elektriciteit, ramen deuren, plafonds, sanitair) en 13.000 structureel beschadigd (waarvoor herbouw noodzakelijk is). De gemiddelde prijs voor het repareren van een licht beschadigd huis is 1500 euro, terwijl dat voor een gematigd beschadigd huis op 4000 euro per huis geschat wordt. Officieel is er nu voor de hulpverlening door de gezamenlijke hulporganisaties voor 30% van de geregistreerde noden geld ingezameld. 
 
Willem vult aan: “Volgens de VN zijn er tot half september 4625 structurele huisreparaties uitgevoerd of in productie, waarvan 257 door het Christelijk Noodhulpcluster. Een probleem is wel dat de haven nog beschadigd is, waardoor veel goederen niet meer ingevoerd kunnen worden. Er is een groot tekort aan cement, glas en kozijnen.” 

Beiroet 12

Posttraumatische hulp
Inmiddels heeft het Christelijk Noodhulpcluster anderhalf miljoen euro opgehaald. Dat wordt vooral ingezet voor gezondheidszorg, voedselzekerheid, economisch herstel, bescherming en huizenbouw. Willem: “Het gaat er vooral om dat de mensen hun leven weer kunnen oppakken. Daarvoor is nodig dat ze een dak boven hun hoofd hebben, werk vinden om inkomen zeker te stellen en bescherming krijgen tegen COVID-19. Dat doen we door zo’n 300 huizen, appartementen en kleine winkels te repareren. Ook nemen we drie scholen en een buurthuis onder handen. Tevens helpen we winkeliers weer op gang met subsidie en training. De bescherming tegen het coronavirus doen we door hygiënetrainingen en een pakketje met noodzakelijke hygiënespullen.”  

Veel mensen zijn nog steeds helemaal van de kaart door de onverwachte klap. Zij krijgen posttraumatische stresstherapieën. “We bereiden ons ook alvast voor op koudere maanden door een winterpakket te geven, met warme kleren, dekens en een kachel – voor de mensen die dit door de ontploffing zijn kwijtgeraakt.” 

Beiroet 10

De druppel en de emmer
Het is voor (christelijke) hulporganisaties belangrijk om te helpen in Libanon. Willem vertelt dat het land in een grote financiële en politieke crisis verkeert, bovenop de al langer bestaande interne onrust tussen bevolkingsgroepen. Deze ramp was de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen bij veel Libanezen. Bedrijven gaan dicht, hotels en restaurants sluiten en de handel staat stil. Men heeft geen geld meer om zelf zijn kapotte ramen te herstellen. 

We helpen mensen die steeds verder in de put dreigen te zakken"

Wij willen er – vanuit onze christelijke missie – zijn om mensen te helpen die steeds verder in de put dreigen te zakken. Mensen die een redelijk goed leven hadden zoals jij en ik, maar die plotseling in armoede vervallen en niet goed weten hoe er mee om te gaan. Wij werken vooral in de wijk Boerj Hammoed, een wijk voor de lage en middeninkomens. Hier wonen veel ouderen, pensionado’s, alleenstaande vrouwen en dagloners. Zij kunnen plotseling niet meer leven van hun pensioentje, dagelijks handeltje, handwerk of erger, ze hebben helemaal geen werk meer. Daarom zijn we er, om juist deze mensen te helpen.” 

We zijn er
De problemen lijken te groot, de puinhoop in het land compleet. Wat kán je doen als ZOA, is hier wel kruid tegen gewassen? Willem erkent: “De ontploffing is de laatste van de vele tegenslagen die het land de laatste jaren gekend heeft. Voor veel van de inwoners kan het land niet dieper zakken. Veel van de jongeren met wie ik nu werk, dromen ervan om het land te verlaten en in het buitenland een toekomst op te bouwen. Maar het zijn juist de jongeren die goed opgeleid en hard nodig zijn om het land weer perspectief te geven. Zij verliezen de hoop vanwege corruptie, nepotisme en de onwil om de huidige politieke en economische situatie blijvend te veranderen. Voor hen is het belangrijk dat we hier zijn en te laten zien dat het wel mogelijk is om een blijvende verbetering te maken.”

Beiroet 6

Willem is hoopvol: “Door met (jonge) Libanezen samen te werken op een correcte manier, zonder onszelf te verrijken, kunnen we een goed voorbeeld geven. We kunnen dat ook laten zien doordat we onze beloften nakomen en hun huis gaan repareren omdat we het beloofd hebben. Zo zijn wij er voor de Libanezen en de Syrische vluchtelingen in dit land die het vertrouwen in de medemens verloren hebben.” 

Samen geven we mensen hoop en perspectief op een toekomst, door met hen van noodhulp naar wederopbouw te gaan. Help je ook mee?

Ja, ik help mee!