Bidt jouw kerk ook mee voor de wereld?

Zondag 28 juni nationale gebedszondag voor een wereld in coronacrisis

Samen met de andere partners van het Christelijk Noodhulpcluster (Dorcas, EO Metterdaad, Red een Kind, Tear, Woord en Daad) roept ZOA kerken op om zondag 28 juni extra tijd te nemen voor gebed voor de wereld. Ook veel andere organisaties scharen zich achter dit initiatief, zoals de ChristenUnie, SGP, MissieNederland, EO, Groot Nieuwsradio, Compassion, IJM, Leger des Heils, Light for the World, Verre Naasten en World Vision. ‘De dreiging van een grootschalige hongersnood als gevolg van de coronacrisis is reëel’, aldus woordvoerder Siebrand Wierda.

Het cluster vraagt kerkelijke gemeentes om zondag 28 juni samen Psalm 67 te lezen of beluisteren en te bidden voor de allerarmsten die lijden onder de crisis. Het samenwerkingsverband van hulporganisaties reikt hiervoor gebedspunten aan (zie hieronder).

Psalm 67: 2,3 (NBV)

God, wees ons genadig en zegen ons,
laat het licht van Uw gelaat over ons schijnen,
dan zal men op aarde uw weg leren kennen,
in heel de wereld uw reddende kracht.

Psalm 67 is een gezamenlijk gebed om Gods zegen voor de wereld. God wordt in deze psalm aanbeden als heerser over de hele aarde en alle volken. De hele wereld is afhankelijk van zijn genade en zegen. Op 28 juni lezen of beluisteren alle betrokken kerken deze woorden als een krachtig, gezamenlijk gebed voor medemensen overal ter wereld. Tijdens de dienst kan je bijvoorbeeld Psalm 67 online beluisteren in een versie die bij jouw kerk past: Oude berijming, Psalm Project of Liedboek.

Crisis op crisis
‘Het is realistisch om te verwachten dat in de nabije toekomst wereldwijd miljoenen mensen honger zullen lijden door voedseltekorten als gevolg van de coronacrisis’, zegt Wierda. ‘In een aantal landen is het helaas al zover. Het gaat dan veelal om landen waar al een andere crisis gaande is, zoals Syrië, Colombia of Ethiopië. De economische crisis als gevolg van corona raakt deze mensen heel hard. Ze zijn afhankelijk van hun dagelijks werk om aan een maaltijd te komen, door de lockdown kunnen ze niet naar buiten en is er geen mogelijkheid om geld te verdienen. Daarbij is de toegang tot medische zorg en schoon drinkwater voor deze mensen heel beperkt of zelfs afwezig.’

De wereld in onze gebeden
De hulporganisaties achter het cluster hebben hun werk de afgelopen maanden snel zien veranderen. Een heel groot deel van de bestaande projecten richt zich nu ook of volledig op coronahulpverlening, waaronder het uitdelen van voedselpakketten. ‘De wereld is voor de allerarmsten een heel onveilige plek. Veel Nederlanders zullen deze zomer niet op reis kunnen. Laten we in plaats daarvan de wereld in onze harten en onze gebeden sluiten.’

Bid met ons mee voor de wereld:

  • Voor de landen waar het coronavirus zich uitbreidt. Dat de besmettingen toch gestopt worden en de gevolgen beperkt blijven.
  • Voor de miljoenen mensen wereldwijd die hun baan of bedrijf zijn kwijtgeraakt en daarmee hun inkomsten.
  • Voor alle ouders die niet weten of er vanavond weer eten is voor hun kinderen.
  • Voor ontferming voor die gebieden die bedreigd worden door een nieuwe sprinkhanenplaag. Dat die mee mag vallen zodat oogsten gered worden.
  • Voor regeringsleiders om de juiste maatregelen te treffen en voor hulpverleners om bescherming en kracht.
  • Om regen als het te droog is en voor het stoppen van de regen waar er te veel valt.
  • Voor landen waar conflicten zijn en onschuldige mensen sterven.