Corine: "Het is onrechtvaardig dat mensen er niet om lijken te geven!"

Al houdt de rest van de wereld zich met andere zaken bezig, voor onze medewerkers in ‘vergeten conflictgebieden’ is het vergeten van het conflict geen optie. We vroegen Corine Verdoold, landendirecteur Midden-Oosten en ook werkzaam geweest in o.a. Jemen wat het betekent om trouw te zijn zo’n situatie. 

“We moeten soms risico’s nemen om ons werk te kunnen doen” antwoordt ze. “Maar als landendirecteur ben je ook verantwoordelijk voor de veiligheid van je medewerkers. Die afweging is keer op keer moeilijk om te maken”. Maar waarom zou je dat jezelf dat dan aandoen? Vol vuur antwoordt Corine: “Het is onrechtvaardig dat mensen in vergeten crises lijden terwijl overheden, politici en journalisten er niet om lijken te geven! Alsof ze minder waard zijn dan anderen. Dat ik wat tegenwicht kan bieden in dat onrecht, motiveert me enorm. Juist als christen weet ik dat elk mens, juist ook degene die lijdt en kwetsbaar is, waardevol is in Gods ogen.”

Naast de moeilijke afweging, loopt ze aan tegen het gebrek aan geld voor hulp voor vergeten groepen. Corine benoemt dit als één van haar grootste frustraties, juist omdat ze er zo weinig aan kan doen. “In Jemen zijn dertien miljoen mensen die urgent hulp nodig hebben. Toch is het ontzettend moeilijk om hier financiering voor te vinden.” Meteen vertelt ze ook over twee particuliere donoren in Nederland die al jaren trouw betrokken zijn bij Jemen. “Als ik in Nederland ben, probeer ik hen altijd te bezoeken. Want hun betrokkenheid en trouw zijn voor mij zo bemoedigend! Ik deel dit ook met mijn collega’s in Jemen. Samen kwamen we tot de conclusie dat deze particuliere donoren belangrijker zijn dan overheden en de VN. Want zij geven met hun hart.”

Hoe gaat Corine om met de frustraties die werken in een vergeten conflictgebied met zich meebrengt? “Ik praat veel met de mensen die we helpen en hoor wat de hulp heeft betekend. Daar concentreer ik me op”, vertelt ze. “Als wij iets niet kunnen oppakken, probeer ik ze aan andere organisaties te koppelen. En ik bid voor mensen die we niet kunnen bereiken.”