Situatie Aleppo: "De Syriërs zijn afhankelijk van onze hulp"

Terwijl de situatie in Aleppo de afgelopen dagen drastisch verslechterde, blijft ZOA in de door oorlog verscheurde stad hulp verlenen. Corine Verdoold: “Het komt er nu op aan dat we trouw zijn.”

Hartverscheurende verhalen waren het. Wie de afgelopen dagen het nieuws uit Oost-Aleppo volgde, las berichten van burgers die als ratten in de val zaten en online afscheid namen van de wereld. Ondertussen veranderde ook de situatie in West-Aleppo, dat te kampen kreeg met talloze vluchtelingen uit het oosten van de stad. Hoe beïnvloedt de situatie in de stad onze projecten daar? En kunnen wij nog wel in Syrië werken? Vier vragen aan Corine Verdoold, directeur Midden-Oosten.

ZOA werkt in West-Aleppo. Hoe is de situatie daar?
Nu er zoveel mensen vanuit Oost-Aleppo naar West-Aleppo zijn gevlucht, is de chaos in de stad compleet. Veel mensen zijn bang dat ze alsnog opgepakt worden en proberen de stad uit  te komen, wat niet makkelijk is. De mensen in West-Aleppo die niet op de vlucht geslagen zijn, hadden het al niet breed, omdat de toevoer van hulpgoederen naar die delen van de stad vaak ook erg onzeker was. Nu moeten ze de schaarse middelen die er zijn ook nog delen met duizenden vluchtelingen. Gelukkig komt de hulpverlening in West-Aleppo nu wel meer op gang. Hulpgoederen worden uitgedeeld aan de ontheemden. Erg gestructureerd verloopt dit echter helaas nog niet, omdat de mensen ‘on the move’ blijven. Aleppo is ontwricht. Iedereen is slachtoffer en men weet vaak niet wie nu vriend of vijand is.

Wat doet ZOA precies in deze stad?
We werken via lokale partners in Aleppo, waar we voedsel en hygiënepakketten uitdelen aan zowel ontheemde Syriërs als aan degenen die zonder inkomsten nog achtergebleven zijn. Ondanks dat he moeilijk is om deze hulp goed te organiseren, hebben we afspraken met de leveranciers dat, zodra de weg vrij is, zij de goederen aanleveren en we onze doelgroep kunnen helpen.

"Het komt er nu op aan dat we trouw zijn."

— Corine Verdoold, directeur Midden-Oostenregio

Blijven jullie in Aleppo?
Ja, het komt er nu op aan dat we trouw zijn aan de mensen die we bedienen. Nu de Syriërs steeds meer klem komen te zitten, telt elk voedselpakket wat we uitdelen. De Syriërs die we helpen hebben vaak geen andere manieren van overleven meer, ze zijn volledig afhankelijk van onze hulp.

Waar gaat ZOA zich de komende tijd op richten in Syrië?
In Aleppo zullen we voorlopig doorgaan met het uitdelen van  voedsel-en hygiënepakketten. Ook willen we opnieuw waterputten boren in Aleppo zodat mensen toegang hebben tot drinkwater. De waterpijpleidingen zijn namelijk ook volledig verwoest.

In andere delen van het land richten we ons meer op kinderdagverblijven, waarbij we de medewerkers onder andere hebben getraind in het onderkennen van trauma’s en stress bij kinderen, zodat ze de kinderen daarin kunnen begeleiden. Ook zijn we bezig met het opstarten van een landbouwprogramma, zodat we de Syriërs die naar veilige delen terugkeren, aan voedsel en een inkomen kunnen helpen.