Corona in projectlanden – Syrië

“Syrië, een land wat de laatste negen jaar een strijd tussen legers met wapens huisvest, moet nu de strijd aangaan tegen een onzichtbare vijand: COVID-19. Als hulpverlener houd ik mijn hart vast, ik durf niet te denken aan mogelijke gevolgen. Negen jaren oorlog hebben dit land op alle fronten verzwakt…”

Zo blogt Midden-Oosten expert Jan Lamberink. “Officieel is de eerste corona-patient op 22 maart jongstleden in quarantaine geplaatst. Maar wat zijn statistieken waard? Evenveel als de vele geruchten die door Syrië gonzen op dit moment.”

Kwetsbare groepen

“Je zou kunnen zeggen dat, op een aantal kleine elites na, het overgrote deel van Syrië in de kwetsbare groep  voor corona valt. De groepen die zijn gevlucht voor de strijd rondom Idlib zijn in het bijzonder kwetsbaar. Ze leven onder erbarmelijke omstandigheden, soms niet eens beschermd tegen kou en regen, en zijn in een slechte conditie. Vooral de vrouwen en kinderen zijn zeer kwetsbaar, net als gezinnen met ouderen of een gehandicapt kind.”

Ziekenhuizen en medisch personeel

“Het overgrote deel van de ziekenhuizen en klinieken is verwoest. Veel medisch personeel is gevlucht naar het buitenland. Een Intensive Care afdeling in Nederland is lichtjaren verwijderd van de staat van het gemiddelde ziekenhuis in Syrië.

Hierbovenop hebben de sancties van afgelopen jaren ervoor gezorgd dat er grote tekorten zijn aan bijvoorbeeld medische apparatuur, desinfecterende middelen, mondkapjes en materiaal om testen mee te doen. Degenen die er zijn zijn onbetaalbaar voor de gewone man, de prijzen zijn sinds de sancties gestegen met soms wel 700 tot 1000%. Veel mensen in Syrië redden het financieel niet en zijn vooral bezig met overleven.”

"Bij zoveel kwetsbaarheid houden we als team onze adem in en blijven we bidden voor vrede en gezondheid in Syrië. Maar onze teams staan klaar om te doen wat ze kunnen."

Coronamaatregelen in Syrië

“Inmiddels is er ook in Syrië veel aandacht voor de coronacrisis. Grenzen zijn dicht, openbaar vervoer is platgelegd, restaurants zijn gesloten enzovoort. Maar het is de vraag of deze maatregelen in het geval van Syrië voldoende zullen zijn. Er zijn veel kwetsbare plekken waar het voor mensen geen optie is om anderhalve meter afstand te houden. Denk aan opvangkampen waar mensen hutjemutje wonen, of aan mensen die geen inkomen hebben en zich noodgedwongen tussen de mensen moeten voegen op zoek naar een inkomen. ‘Zoveel mogelijk thuiswerken’ is in Syrië niet bepaald aan de orde.”

ZOA in Syrië

“ZOA heeft een kantoor in Damascus. De ZOA-medewerkers werken wel zoveel mogelijk thuis. De overheid heeft beperkende maatregelen opgelegd waardoor we onze programma’s moeilijk kunnen voortzetten. We bieden vooral noodhulp in Syrië, dus dat is pijnlijk. Voor veel mensen is onze hulp echt noodzakelijk. Denk aan het uitdelen van eten, maar ook zeep en hygiëne-items zijn juist nu hard nodig.

We staan nog aan het begin van de coronacrisis in Syrië. Niemand weet hoe het verder gaat. Bij zoveel kwetsbaarheid houden we als team onze adem in en blijven we bidden voor vrede en gezondheid in Syrië. Onze teams staan klaar om te doen wat ze kunnen doen zodra de maatregelen zijn opgeheven en de gevolgen beter zichtbaar zijn. Om met een positieve noot te eindigen: de strijd tegen deze onzichtbare vijand lijkt de aandacht voor die andere strijd even op een laag pitje te zetten.”

ZOA staat in al haar landen klaar om te helpen, mocht corona ook daar toeslaan. Help je mee?

Ja, ik steun ZOA

  • Bedrag

  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.

Lees meer over ons werk in Syrië.