Een kerkklok in Amudat

Op iets meer dan tien uur vliegen ligt Uganda, een land vol met contrasten. Met oerwouden en wildparken, maar ook met droge steppes, waar het leven hard en vol ontberingen is… Waar je al vliegend met een klein vliegtuigje van de MAF terecht kunt komen in heftige turbulentie en je verwelkomd wordt door  broodmagere herders en kinderen, die zo arm zijn, dat ze niet naar school kunnen.

Wanneer je dan na een lange reis de volgende ochtend in Amudat wakker wordt gekraaid door een overijverige haan en je onverwacht in de verte een kerkklok hoort luiden, besef je, dat waar je ook op deze aardbol bent, er ook medegelovigen zijn… Al turend op je reiswekker, ontdek je vervolgens dat het niet precies zes uur ’s ochtends is, maar gewoon zeven minuten voor half zeven. Wat doet het er ook toe, God is almachtig en tijd is hier echt niet belangrijk.

We zijn met het betrokken bedrijf Syncraft in Uganda op bezoek om met eigen ogen te ontdekken hoe het met verschillende projecten die zij ondersteunen, is gesteld. En dat levert intense ontmoetingen op en opent onze ogen voor wat er echt toe doet: mensen weer in hun eigen kracht zetten.

Diezelfde dag ontmoeten we een jonge vrouw, die van ZOA een traditionele Singer-trapnaaimachine heeft gekregen, met een reusachtige Singer-schaar en stof om een eerste start als zelfstandig onderneemster te maken. Maar niet nadat ze zes maanden naailes heeft gekregen.

Dat is het waard geweest. Inmiddels startte ze een eigen ‘winkeltje’ en weten de mensen haar te vinden. De jonge vrouw, we schatten haar ergens begin twintig, heeft vijf jonge kinderen te onderhouden, maar haar nieuwe huisje en haar erf zien er opgeruimd en voorbeeldig schoon uit. Wat een kracht en wat een voorbeeld voor haar omgeving. Verderop treffen we een kapster en nog meer jonge vrouwen die ook als naaister een nieuwe toekomst hebben gekregen. En zo sluiten we ’s avonds met elkaar deze overvolle dag af met een dankgebed voor wat ZOA in de levens van deze jonge mensen heeft mogen betekenen en bidden we voor een hoopvolle toekomst…

Tineke Koelewijn
Hoofd Fondsenwerving & Communicatie