Cash projecten, werkt dat?

Vorige week publiceerde De Correspondent een artikel over hoe ontzettend nuttig het is om contant geld uit te delen aan de meest kwetsbare mensen wereldwijd. Zoals veel mensen weten, deelt ook ZOA geld en waardebonnen uit aan slachtoffers van natuurrampen en oorlogen. Mensen stellen hier vaak kritische vragen over. Besteden mensen in moeilijke situaties dit wel goed? Is dit de beste investering van geld? In dit artikel willen we meer vertellen over de hulpverlening die ook wel Cash genoemd wordt. 

 Henry Bos, Cash Specialist bij ZOA vertelt:

Distributie van geld en waardebonnen is een van de meest effectieve middelen om onze doelgroep zo goed mogelijk te ondersteunen, echt!’’

De mens centraal
Een van ZOA’s speerpunten is dat de mens altijd centraal staat. In veel landen merken we dat elke familie unieke behoeften heeft. Zo heeft het ene gezin bijvoorbeeld dringend voedsel nodig, een ander gezin juist medicijnen en weer een ander grote behoefte aan onderdak. Het is lastig om al deze mensen hulp op maat te geven maar met het uitdelen van geld of waardebonnen krijgen de gezinnen keuzevrijheid om te kopen wat voor hen het meest nodig is. Ook geeft dit hen een stuk eigenwaarde, omdat ze zelf keuzes moeten maken en het niet voor hen bepaald wordt door een (hulp)organisatie. We monitoren uiteraard wat gezinnen met het geld doen en het is mooi om te zien dat vrijwel iedereen het geld uitgeeft aan relevante levensbehoeften.

Bekijk in onderstaande video waarom geld- en waardebonnendistributie zo goed werkt:

Ondersteunen van de lokale markt
Ook de lokale markt wordt direct ondersteund door deze vorm van hulpverlening. ZOA werkt in veel gebieden waar de markt ondanks een crisis of natuurramp nog steeds aanwezig is of zich erg snel herstelt. Wel is de markt vaak fragiel en heeft ondersteuning nodig. Door cash of waardebonnen te distribueren die lokaal gebruikt worden, worden lokale ondernemers indirect gesteund. Geld blijft zo binnen de lokale economie en komt  op deze manier ‘dubbel’ ten goede.

Onderstaande video laat dit proces zien:

Hogere effectiviteit (in tijden van corona)
Het geven van hulp door goederen wordt nu extra bemoeilijkt door de lockdowns in onze projectlanden vanwege de corona crisis. Geld of waardebonnen kunnen relatief snel en tegen lage kosten uitgedeeld worden. ZOA kan hierdoor sneller reageren op rampen en conflicten. ZOA heeft al cash projecten in Afghanistan, Burundi, Colombia, Ethiopia, Iraq, Nigeria, South Sudan, Sudan, Syria, Uganda and Yemen. 10 % van al het ZOA geld wordt momenteel geinvesteerd in cash projecten, in totaal een groot bedrag dus!

We waren bang dat geld voor verkeerde doeleinden gebruikt zou worden’’

Combinatie
Uiteraard is er vaak meer nodig dan alleen financiële middelen om als huishouden uit extreem kwetsbare omstandigheden te komen. Daarom worden de meeste cashprojecten in combinatie met andere activiteiten zoals trainingen, traumaverwerking of het slaan van waterputten gecombineerd. Deze combinatie zorgt ervoor dat elk uniek huishouden nog beter wordt bijgestaan op de weg naar de opbouw van een nieuw bestaan.

Evaluatie
In het verleden heeft ZOA veel onderzoek gedaan naar de risico’s op het gebied van geld- en waardebonnendistributie. “We waren bang dat geld voor verkeerde doeleinden gebruikt zou worden (bijv. alcohol) of dat cash uitdelen gevoelig zou zijn voor fraude en corruptie. Dit blijkt in bijna alle gevallen niet zo te zijn. De doelgroep die wij willen bereiken besteedt, net zoals jij en ik zouden doen in zo’n situatie, het geld eerst aan de allereerste levensbehoeften (eten, water, onderdak, gezondheidszorg, onderwijs).”

In een vluchtelingenkamp in Colombia helpen we nu ook met geld-distributies omdat er een acute voedselcrisis dreigt. Deze manier van hulp is erg corona-proof: Er is maar één contactmoment nodig om het pasje uit te reiken. Daarna kan ZOA op afstand de pasjes opwaarderen. De gezinnen krijgen een vast bedrag per maand op hun pas voor een beperkte periode, waarvan ze bijvoorbeeld voedsel of medicijnen kunnen kopen. Help je mee?

Ja, ik steun het Corona Noodhulpfonds