Groene stroom in Ethiopië

In vluchtelingenkampen in Ethiopië is een groot gebrek aan stroom. Dit veroorzaakt onveiligheid, ontbossing en slecht voedsel. Daarom start ZOA samen met onder andere Philips een innovatief project: Groene stroom in vier van de grootste vluchtelingenkampen. 

In de vluchtelingenkampen in Ethiopië is de stroomvoorziening een groot probleem. Omdat er geen of weinig stroom beschikbaar is, ontstaat er gigantische ontbossing en zijn de kampen onveilig door het gebrek aan licht. ZOA heeft afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in het verzorgen van stroom in vluchtelingenkampen. Daarom starten we komend jaar een nieuw, innovatief project. In samenwerking met de Spaanse overheid, Philips, de Technische Universiteit van Madrid en een grote Spaanse energiemaatschappij gaan we groene stroom verzorgen in vier grote Ethiopische vluchtelingenkampen.

In deze kampen wonen zo’n 25.000 mensen. Dit zijn voor een groot deel Eritrese vluchtelingen. Dat zij binnenkort stroom hebben, heeft veel voordelen: allereerst helpt het de vluchtelingen bij bijvoorbeeld het koken van eten. Eerst hadden ze geen mogelijkheid om hun voedsel te koken, of werden de bossen massaal gekapt voor brandhout. Maar het gaat ook dieper; de kampen worden een stuk veiliger als er meer verlichting aanwezig is. Daarnaast creëert het verschillende banen, zowel voor de vluchtelingen als voor de Ethiopische bevolking die rond de kampen woont.

Äthiopien

Ook bijdragen aan innovatieve projecten waar de hulp het meest nodig is? 
Doneer nu