Heleen, onderdeel ZOA’s SJR coördinatie team

Heleen werkt vanuit Amman voor de dagelijkse coördinatie van de Syria Joint Response, een samenwerking van 12 Nederlandse, en zo’n 13 Syrische, Jordaanse en Libanese organisaties, die zich inzetten om het leed van Syriërs te verzachten.

‘’Ik denk dat het in dit werk heel belangrijk is dat je je, ondanks dat je nooit iedereen kunt helpen, blijft vasthouden aan dat wat je wél kunt doen. Ik vind het mooi om te zien hoe we er als Syria Joint Response in slagen om oplossingen vinden voor de vele uitdagingen die dit werk met zich meebrengt.’’

Ze vertelt dat één van de doelen van de Syria Joint Response is om, door met veel organisaties samen te werken, efficiënter en effectiever hulp te bieden aan mensen in nood, zowel in Syrië als in Libanon en Jordanië. Die samenwerking is op verschillende niveaus; van het delen van werkwijzen tot, bijvoorbeeld, het uitwisselen van personeel.

‘’Na bijna twee jaar weten de organisaties elkaar echt te vinden. Binnen de Syria Joint Response is er inmiddels een mentaliteit onstaan van het delen van informatie en het gezamenlijk aanpakken van problemen. Ook buiten de subsidie van de Nederlandse overheid om maken de deelnemende organisaties gezamenlijk plannen om zo effectief mogelijk hulp te bieden aan mensen in nood.’’