Honger in Somalië

In Somalië dreigt de hongerdood voor ruim 3 miljoen mensen. Door de extreme droogte in het land mislukken de oogsten nu al twee jaar op rij. ZOA helpt de bevolking met acute noodhulp en leert hen met de gevolgen van klimaatverandering om te gaan. 

Het zijn heftige beelden die voorbij komen uit Somalië. Karkassen van dode geiten liggen naast uitgehongerde Somaliërs. Door gebrek aan regen lijdt de bevolking van dit Oost-Afrikaanse land aan extreme honger.

  • Meer dan de helft van de Somalische bevolking (6,2 miljoen mensen) heeft hulp nodig
  • 2,9 miljoen mensen hebben acuut hulp nodig
  • Meer dan een miljoen kinderen onder vijf jaar dreigt de hongerdood

Naast het bieden van actute hulp, helpt ZOA de bevolking van Somaliland om te gaan met de extreme droogte als gevolg van klimaatverandering. Omdat geiten in Somaliland heel belangrijk zijn om als familie te kunnen overleven, helpen we de Somaliërs aan voldoende geiten om moeilijke periodes door te komen. We vaccineren 32.000 geiten van 9200 eigenaars, zodat ze beter bestand zijn tegen ziektes en geven zieke dieren medicijnen. Daarnaast focussen we op veilig drinkwater voor de lokale bevolking, waarbij we 1200 families (7200 mensen) 45 dagen lang van 45 liter water voorzien, hen voorzien van waterfilters en hen tegelijkertijd hygiëne- en sanitatietrainingen aanbieden.

Met jouw steun kunnen we de hulp bieden die het meest nodig is, zoals voedsel en schoon drinkwater. Help je mee? Doneer hier.

In 2016 repareerde ZOA waterreservoirs zodat water niet verloren gaat