De impact van hulporganisaties: waar kiest u voor?

Hulporganisaties zetten zich wereldwijd in bij rampen of conflicten. Vaak is de vraag: wat is nu eigenlijk de impact van deze hulp? Zeker met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen. Uit doorberekeningen van het Centraal Planbureau van een groot aantal verkiezingsprogramma’s blijkt dat er op 15 maart echt wat te kiezen valt. Wat kiest u?

Hulporganisatie ZOA illustreert welk effect haar aanpak in vredesopbouw heeft in landen zoals Burundi en DR Congo. Landen die een lange geschiedenis kennen van geweld en oorlog. In beide landen zijn er bij lokale gemeenschappen vredescomités opgezet. In de praktijk betekent dit dat dorpelingen eerst een conflict voorleggen aan deze vredescomités voordat ze naar de politie gaan. Deze comités  bestaan uit vertegenwoordigers vanuit de dorpen, die hiervoor speciaal zijn opgeleid, en functioneren in afstemming met de lokale overheid.

De aanpak van vredescomités is gericht op 3 niveaus:

  1. Oplossen van conflicten op dorp- en gezinsniveau via bemiddeling en niet door geweld, zodat gezinnen weer kunnen functioneren wat direct positief effect heeft op een dorp.
  2. Bevorderen van de samenwerking op lokaal niveau tussen verschillende groepen rondom gezamenlijke behoeften, zoals: het samen bouwen van kleine bruggen, een watervoorziening of huisvesting voor teruggekeerde dorpelingen.
  3. Verbeteren van de economische situatie van jongeren door training en begeleiding, spaar- en kredietgroepen zodat ze meer inkomen hebben en daardoor minder snel betrokken raken bij geweld.


Forse afname conflicten
De afgelopen vier jaar heeft de aanpak van ZOA geresulteerd in een vermindering van het aantal geweldsconflicten in de lokale dorpen, in Burundi met 56% en in DR Congo met 32%. Het ging hier om conflicten zoals huiselijk geweld, toegang tot land en verwoesting van oogst door vee.

Toegevoegde waarde
Deze aanpak werpt zijn vruchten af in de dorpen én in de samenwerking onderling. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Uitvoering van meerdere lokale projecten die mensen met elkaar verbinden, zoals: het bouwen van een marktplaats en het verbeteren van de lokale infrastructuur.
  • Minder geweld bij jongeren. Politieke partijen spoorden jongeren aan om geweld te gebruiken. Dankzij groepsdiscussies en sportactiviteiten is er nu meer openheid en gaan ze met elkaar in discussie in plaats van in conflict.
  • Mensen leren om op een geweldloze manier conflicten op te lossen. Dit verbetert de verhoudingen in het gezin, tussen man en vrouw. En het biedt kinderen en jongeren een alternatief voor het geweld dat ze om zich heen zien.

Conclusie
De aanpak van ZOA heeft gezorgd voor meer vertrouwen in gemeenschappen. Hierdoor is er minder geweld wat zorgt voor een betere samenwerking. Een aanpak die de cyclus van geweld doorbreekt en zorgt voor een stabiele toekomst. Een illustratie dat laat zien hoe hulpverlening werkt. Wat kiest u?

 

Tijdens de collecteweek collecteren door heel Nederland ruim 17.000 collectanten voor concrete hulp aan vluchtelingen en ontheemden in crisisgebieden. Voor € 75 geef je bijvoorbeeld met een voedselpakket een gezin van 6 personen een maand lang te eten. Doe je mee?