Live-blog ZOA corona & collecte

27 maart 2020 16:59 – Tussenstand digitale collectebussen €180.110

25 maart 2020 13:34 – Ook Syrië in lockdown vanwege corona

Midden-Oosten specialist van ZOA, Jan Lamberink: “Syrië, een land wat de laatste negen jaar een strijd tussen legers met wapens huisvest, moet nu de strijd aangaan tegen een onzichtbare vijand: COVID-19. Als hulpverlener houd ik mijn hart vast, ik durf niet te denken aan mogelijke gevolgen. (…) Je zou kunnen zeggen dat, op een aantal kleine elites na, het overgrote deel van Syrië in de kwetsbare groep  voor corona valt. De groepen die zijn gevlucht voor de strijd rondom Idlib zijn in het bijzonder kwetsbaar. Ze leven onder erbarmelijke omstandigheden, soms niet eens beschermd tegen kou en regen, en zijn in een slechte conditie. Vooral de vrouwen en kinderen zijn zeer kwetsbaar, net als gezinnen met ouderen of een gehandicapt kind. (…) Het overgrote deel van de ziekenhuizen en klinieken is verwoest. Veel medisch personeel is gevlucht naar het buitenland. Een Intensive Care afdeling in Nederland is lichtjaren verwijderd van de staat van het gemiddelde ziekenhuis in Syrië. (…) Voor veel mensen is onze hulp echt noodzakelijk. Denk aan het uitdelen van eten, maar ook zeep en hygiëne-items zijn juist nu hard nodig.”

>> Lees verder 

24 maart 2020 20:30 – Edwin Visser (ZOA) op Family7 over noodhulp en corona

In een interview met de christelijke TV-zender Family7 zegt ZOA-programmadirecteur Edwin Visser dat corona niet alleen de organisatie in Nederland raakt, maar juist ook de hulp wereldwijd. “Het is een enorm dilemma. We zijn er voor mensen in nood, juist in de meest onveilige omstandigheden. Maar we hebben ook de zorg voor de veiligheid van ons eigen personeel. Op deze schaal hebben we dat nog niet eerder meegemaakt.”

24 maart 2020 14:37 – Magische grens van 2500 digitale collectebussen doorbroken

23 maart 2020 16:44 – Unicef vraagt ZOA-Colombia voor openbare handwas-plekken

In Colombia is ZOA in korte tijd uitgegroeid tot een gerespecteerde hulporganisatie, met name op het gebied van hygiëne. Zo heeft ZOA in een vluchtelingenkamp 500 huishoudens voorzien van schoon water, toiletten en hygiënische handwas-systemen. De handwasplekken zijn samen met kinderen gemaakt en zullen de Venezolaanse vluchtelingen helpen hun handen volgens de voorschriften te wassen. Unicef heeft ZOA nu gevraagd mee te denken over handwas-plekken op publieke plaatsen zoals gezondheids centra. Een eerste prototype is afgelopen week geplaatst.

23 maart 2020 11:35 – Creatieve werkgroep Axel past spandoek aan voor digitale collecte

ZOA collecteweek spandoek

22 maart 2020 5:20 – Vluchtelingen en personeel krijgen extra hygiëne-training in Ethiopië

ZOA-Ethiopië doet er alles aan om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, niet alleen onder het eigen personeel, maar juist ook onder kwetsbare vluchtelingen. Zo worden er extra hygiëne trainingen gegeven. Landendirecteur Chris MacLullich: “We zijn er juist om de meest kwetsbare mensen door deze crisis te loodsen.”

21 maart 2020 9:15 – Esther Grisnich (Irak): “Ondanks lockdown moeten wij toegang tot de kampen krijgen”

De ZOA-landendirecteur in Irak, Esther Grisnich, meldt dat het ZOA-team al geruime tijd de deur niet uit kan omdat er in het land een stricte lockdown geldt in verband met het coronavirus. “Ons werk moet natuurlijk doorgaan, maar we worden ernstig beperkt. Hulporganisaties hebben een uitzonderingspositie, maar alleen voor levensreddende hulp. Dat betekent dat wij niet de vluchtelingenkampen in mogen voor hygiëne werkzaamheden, zoals toiletten, waterleidingen, uitdelen van hygiëne-artikelen en trainingen die de hygiëne bevorderen. Wij zijn met de overheid in gesprek, omdat we dit nu essentieel vinden. Door de lange koude winter is de weerstand al heel laag. Er zijn al een paar coronapatiënten, maar je moet er toch niet aan denken dat het gaat uitbreken in de vluchtelingenkampen waar de mensen in tenten wonen? Door de lock-down zijn de grenzen met Turkije en Iran dicht. Dat is aan de ene kant hard nodig, tegelijk komt er daardoor veel te weinig voedsel binnen uit die landen. Dit is ook hét seizoen om boeren te ondersteunen met zaden en trainingen, maar dat mag nu niet – met alle consequenties van dien voor de oogst. Veel zorgen, maar we kunnen nog hele nuttige dingen doen. En als team verwachten wij het ook van Boven, dat geeft vertrouwen.”

20 maart 2020 19:05 – Videoboodschap ZOA-directeur Chris Lukkien: hoe corona ook ZOA raakt

>> Bekijk de video

19 maart 2020 10:30 – ZOA-veldwerkers in dilemma: blijven of teruggaan?

Terwijl het vliegverkeer stilvalt en steeds meer grenzen sluiten, proberen sommige ZOA-collega’s nog naar Nederland te komen. Voor de meesten is het een groot dilemma: moeten we hier blijven, juist in moeilijke tijden, of is het beter om deze situatie met je familie door te brengen? Het is een moeilijke afweging, zeker als je partner in Nederland is of als er bij een familielid corona is vastgesteld. Maar ook als de Nederlandse ambassade adviseert om het land te verlaten, zoals in Burundi. Daar zijn slechts 5 IC-units beschikbaar, wat een ramp betekent als corona om zich heen grijpt. Het grootste deel van de ZOA-staff kiest er echter voor om te blijven, om juist ook in deze tijden te kunnen zeggen: We zijn er.

19 maart 2020 10:43 Al meer dan 1000 digitale collectebussen aangemaakt

13 maart 2020 16:03 – ZOA mist 8 ton door corona-maatregelen collecteweek

ZOA heeft besloten om de landelijke collecteweek die eind maart gehouden zou worden niet in de gewone vorm door te laten gaan vanwege de opmars van het coronavirus. Collectanten gaan niet met de collectebus langs de deuren. Daarmee dreigt ZOA ruim 8 ton mis te lopen voor de hulp aan slachtoffers van oorlogen en rampen. Daarom zal ZOA tijdens de collecteweek extra inzetten op de mogelijkheid digitaal te doneren. Zo wil de organisatie voorkomen dat het coronavirus indirect nog meer slachtoffers maakt in fragiele landen als Zuid-Sudan en Jemen.

>> Lees meer