Maak kennis met Chris Lukkien

4 mei 2017

Deze week startte Chris Lukkien als nieuwe directeur van ZOA. Waarom komt hij terug naar Nederland en wat zijn zijn plannen met ZOA? We vroegen het hem.

Een aantal maanden geleden werd je komst naar ZOA aangekondigd. Zin om te beginnen?
Ja, ik heb heel veel zin om te starten! Ik heb mijn tijd bij MAF goed af kunnen sluiten en kijk met plezier uit naar deze nieuwe uitdaging.

Je geeft voor deze baan een leven in Engeland op. Waarom?
25 jaar geleden startte ik mijn loopbaan bij ZOA en vertrokken mijn vrouw en ik samen naar Afrika. Nu keren we samen terug, hoewel we in de tussentijd drie kinderen kregen. Dat we nu terugkeren naar Nederland vinden we prima; Nederland blijft ons thuisland.

Voor ons is de plek waar we wonen sowieso niet zo relevant. Veel belangrijker vinden we het dat we daar waar we terecht komen echt een bijdrage kunnen leveren aan verandering. En dat is nu Nederland, omdat ik denk dat ik middels het werk bij ZOA bij kan dragen aan het verminderen van nood van mensen.

 

"Ik vind het mooi dat ZOA zich heel bewust op de meest behoeftigen van deze wereld richt"

Wie verhuist er met jou mee naar Apeldoorn?
Alleen mijn vrouw komt met mij mee naar Apeldoorn. Onze twee dochters blijven in Engeland, waar ze (gaan) studeren. Onze zoon, die in Enschede studeert, blijft daar gewoon op kamers wonen. Mijn vrouw blijft het komende half jaar nog wel in Engeland wonen, totdat de jongste dochter met haar studie start. Ik zal dus nog regelmatig tussen Nederland en Engeland pendelen.

ZOA biedt hulp, hoop en herstel. Wat spreekt jou daarin aan?
Ik vind het mooi dat ZOA zich heel bewust op de meest behoeftigen van deze wereld richt. Daar waar mensen echt getroffen zijn door oorlogen en rampen helpen wij. Ik vind het aantrekkelijk dat we dat vanuit een christelijke motivatie doen en dat de kwaliteit van onze hulp binnen ZOA zo belangrijk is.

Waarom is die identiteit zo belangrijk voor je?
Omdat ik het als een Bijbelse opdracht zie om God en onze naasten te dienen en lief te hebben. ZOA geeft daar op heel concrete en praktische manier inhoud aan.

ZOA is de afgelopen jaren flink gegroeid. Wat zijn je plannen met de organisatie?
Voor ik plannen ga maken, ga ik ZOA eerst goed leren kennen. Daarom ga ik de eerste maanden als directeur gebruiken om ZOA en de collega’s goed te leren kennen, voor we samen besluiten wat de volgende stappen zullen zijn.

Wat kan onze achterban van jou verwachten?
Ik wil iemand zijn die zich gaat inzetten voor betrokkenheid. Naar de mensen die we helpen maar ook naar onze achterban toe. Wetende dat er veel mensen zijn die het werk ondersteunen, financieel en met gebed, vind ik het belangrijk dat ook zij betrokken zijn bij het werk. Dat zij zicht krijgen op wat ZOA doet en dat we ook op die manier verbindend bezig zijn.