NIEUW: Micha Kids

Met Micha Kids biedt Micha Nederland nu ook materiaal aan voor kinderen in de leeftijd van 4-13 jaar. In vijf bijeenkomsten komen verschillende onderwerpen aan de orde, waardoor kinderen spelenderwijs meer leren over wat gerechtigheid is en hoe zij daar voor op kunnen komen.

De bijeenkomsten bestaan uit gebed, liederen, een bijbelverhaal, verschillende interactieve werkvormen en gespreksmaterialen. Deze zijn naar wens toe te passen. Het materiaal van Micha Kids is te gebruiken voor bijvoorbeeld kindernevendiensten. Er zijn ook kindermomenten toegevoegd, om zo de koppeling met de kerkdienst te vormen. Daarnaast kan het materiaal van Micha Kids gebruikt worden voor catechisatie, kinderclubs of voor de klas.

Micha Kids is als download beschikbaar via de website van Micha Nederland.

Micha Nederland
Het netwerk van Micha Nederland bestaat uit 23 partners. Dit zijn kerkelijke organisaties, christelijke ngo’s en maatschappelijke organisaties.  ZOA is vanaf het begin als partner hierbij betrokken. Samen delen we de missie om de boodschap van gerechtigheid in de Nederlandse kerken onder de aandacht te brengen. We willen mensen niet alleen inspireren, maar juist ook activeren en in beweging brengen om ons samen in te zetten voor gerechtigheid.