Naar Colombia, maar waarom?

Deze week maakte ZOA bekend dat we in Colombia gaan starten. Wat is er eigenlijk aan de hand in Colombia? En wat gaat ZOA daar doen? In de komende periode houden we je op de hoogte van de situatie en de ontwikkelingen in dit land. 

Wat is er aan de hand in Colombia?
De politieke en economische crisis in Venezuela heeft ervoor gezorgd dat miljoenen Venezolanen hun land zijn ontvlucht naar buurland Colombia. In Venezuela zijn nauwelijks nog medicijnen verkrijgbaar, is voedsel zeer schaars en door hyperinflatie heeft geld nauwelijks nog waarde. Het grootste deel van de inwoners steekt daarom de grens met Colombia over en heeft hard humanitaire hulp nodig.

Wat is de grootste nood? Wat zijn hiervan de oorzaken?
De noden zijn het grootst op het gebied van water, voedsel, gezondheidszorg en levensonderhoud. Mensen hebben vaak alles moeten verkopen om de reis te betalen, hebben geen geld om voedsel te kopen, schoon drinkwater is schaars en het gezondheidssysteem in Colombia is overbelast. Daarnaast zijn de mensen die vluchten erg kwetsbaar voor (seksuele) uitbuiting en mensenhandel. Een enorm schrijnende situatie dus.

Zuid-Amerika is een heel nieuw continent voor ZOA. Waarom gaan jullie hier aan de slag en wat gaan jullie doen?
De miljoenen mensen die Venezuela zijn ontvlucht en de schrijnende situatie waarin zij verkeren, zijn voor ZOA reden om voor het eerst in Zuid-Amerika aan de slag te gaan. Het past binnen het mandaat van ZOA om de slachtoffers van deze humanitaire crisis te helpen. Sterker nog: we voelen het als onze plicht om hier iets te gaan doen. We zullen ons in eerste instantie richten op water, sanitaire voorzieningen en hygiëne.

Naastenliefde kent wat ons betreft geen grenzen: overal ter wereld helpen we slachtoffers van natuurrampen en gewapende conflicten. Dat begint met noodhulp, maar ook daarna blijven we totdat mensen op eigen kracht verder kunnen. Help je mee?

Ja, ik help mee

Wat zie ik op onderstaande foto’s?
Veel mensen hebben zelf plekken gebouwd waar ze kunnen wonen. Doordat het de afgelopen dagen veel geregend heeft, hebben veel mensen last van de hoeveelheid water.