Reactie op artikel Nieuwe Revu over Sudan

Op 17 juni publiceerde weekblad Nieuwe Revu een artikel over het werk van ZOA in Sudan. Hierin wordt stevige kritiek geuit op ZOA en ons werk in Sudan. ZOA neemt nadrukkelijk afstand van de beschuldigingen en vermeende misstanden die in het artikel worden genoemd.

ZOA staat voor de kwaliteit van haar programma’s en mensen. Als die in twijfel worden getrokken, doet ZOA er alles aan om dat op te helderen en zo nodig te verbeteren. Zodra de geruchten en beschuldigingen over ZOA Sudan ons bereikten, hebben we ze dan ook zeer serieus genomen en onderzocht.

Onderzoek
Een intern onderzoek heeft geen grond voor de beweringen aangaande de projecten gevonden.  Dat geldt ook voor de beschuldigingen over machtsmisbruik. Ook een onafhankelijk extern onderzoek naar het waterproject – een tussentijdse evaluatie door vier externe consultants – laat goede resultaten zien.

Naar aanleiding van het artikel in Nieuwe Revu hebben we bovendien contact opgenomen met onze donoren, waaronder het Ministerie van Buitenlandse Zaken, en aangegeven graag mee te werken aan elk onderzoek dat nodig is om deze zaken eventueel verder op te helderen.

Vertrouwen
Het raakt ZOA in het hart dat er in de publicatie beweringen over haar medewerkers worden verspreid, die door ons als lasterlijk worden beschouwd. ZOA benadrukt dat hiervoor geen bewijzen zijn gevonden en heeft het volste vertrouwen in haar medewerkers. 

CHS gecertificeerd
ZOA is gecertificeerd volgens de Core Humanitarian Standard (CHS), en voldoet daarmee aan de hoogste kwaliteitseisen. Formele klachten, maar ook geruchten nemen we serieus en onderzoeken we conform de CHS norm. Wij willen als geen ander dat onze projecten goed en zorgvuldig worden uitgevoerd ten behoeve van de lokale bevolking en tolereren geen enkele vorm van corruptie, discriminatie of machtsmisbruik binnen onze projecten. Mede daarom heeft ZOA richting haar donoren altijd aangegeven van harte te willen meewerken aan ieder onderzoek als de kwaliteit en handelwijze van ZOA in twijfel wordt getrokken.

Hulp in Sudan
De indruk die in het artikel gewekt wordt over de hulpprojecten van ZOA Sudan, haar medewerkers en haar partners doet in onze ogen geen enkel recht aan het belangrijke werk dat ZOA verzet voor de mensen in Sudan. ZOA werkt al sinds 2004 aan noodhulp en wederopbouw in Sudan. In 2019 heeft ZOA in Sudan meer dan 240,000 mensen direct geholpen met de hulpprogramma’s en indirect bereikte ZOA in Sudan bijna een miljoen mensen. ZOA werkt samen met de gemeenschappen aan stabiliteit, vrede en weerbaarheid. Door mensen toegang te geven tot land, water, bestaansmogelijkheden en onderwijs en te werken aan vreedzame conflictoplossing helpen wij mee met het bouwen van een stabiel Sudan.

Voor een meer gedetailleerde reactie op de inhoud van het artikel, klik hier.