Overstromingen in Zuid-Azië: dit doet ZOA

De moessonregen in Zuid-Azië eistte inmiddels meer dan 2100 dodelijke slachtoffers. Naast India, Bangladesh en Nepal is ook een van ZOA’s projectgebieden in Myanmar getroffen door landverschuivingen en regen.
ZOA komt in actie en helpt de slachtoffers van de ramp.

Wat is er aan de hand?
De afgelopen maanden regende het enorm veel in Myanmar. Dit zorgt voor landverschuivingen. Dat het in Myanmar en landen als India, Nepal en Bangladesh in de zomermaanden veel regent is normaal. Maar dit jaar richt de regen extreem veel schade aan en treft ze een veel groter gebied dan in andere jaren. Het Rode Kruis heeft becijferd dat naar schatting twee miljoen mensen op de vlucht zijn voor het water.

Voor welke problemen zorgt die regen in Myanmar?
In het Zuid-oosten van Myanmar, in de Kayin State, zijn de oogsten verwoest. Zonder hulp van buitenaf zal dit gebied de komende jaren in voedselonzekerheid leven.. Op dit moment gebruikt men het regenwater, maar zodra het regenseizoen eindigt is er geen water meer. Ook komt de heftige regenval de hygiëne in het gebied niet ten goede; riolen vermengen zich met het water op straat en dit kan voor ziektes zorgen. Tot slot zijn er toegangswegen verwoest. Dit sluit het gebied compleet af van de buitenwereld.

Wat doet ZOA voor de slachtoffers?
ZOA levert directe voedselhulp aan 121 getroffen families in Kayin State en zorgt ervoor dat deze gemeenschappen weer worden aangesloten op de watertoevoer. Daarnaast zullen de toegangswegen tot het gebied gerepareerd worden zodat deze mensen niet langer afgesloten zijn van de buitenwereld. Aan het eind van het project zullen trainingen worden gegeven zodat deze gemeenschappen beter voorbereid zijn op mogelijke toekomstige rampen.

Werkt ZOA hier met andere hulporganisaties samen?
In het gebied waar ZOA werkt zijn geen andere hulporganisaties actief en er is ook geen ondersteuning vanuit de overheid. Juist daarom wil ZOA deze mensen helpen. En is uw steun daarbij hartelijk welkom!

ZOA verleent noodhulp in Myanmar, waar grote aardverschuivingen plaats hebben gevonden. Met jouw steun kunnen we de getroffen bevolking voedselhulp verlenen en hen helpen de draad weer op te pakken na de grote waterstromen en aardverschuivingen. Help je mee?