Politiek zetje voor vrouwen in Liberia

“Ik wil iedere vrouw die een politiek ambt ambieert, vertellen dat ze niet bang moet zijn om in de politiek te stappen”, zegt Jamiyata Konneh Watson, districtshoofd in Liberia. Heel weinig vrouwen zijn politiek actief in haar land. Terwijl dit juist zo belangrijk is voor de vrede en stabiliteit van Liberia.  

ZOA Liberia en The Liberia Peacebuilding Office (PBO) werken – met steun van Irish Aid – aan een speciaal vredesopbouwproject in Liberia. Het doel van dit project is dat vrouwen, mensen met een handicap en andere sociaal uitgesloten groepen meer kansen krijgen in bestuur en politiek, om zo een duurzame vrede in Liberia te bevorderen. We zijn met dit project vooral werkzaam in de regio’s Sinoe, Nimba, Bong, Montserrado, Margibi en Grand Cap Mount.

Kritieke fase
Liberia’s opkomende democratie bevindt zich in een kritieke fase. Om de extreme armoede en ongelijkheid aan te pakken, is het onder andere belangrijk dat besluitvorming op politiek en bestuursniveau ‘inclusive’ is. Dat wil zeggen zonder beperkingen voor groepen die vaak uitgesloten worden, zoals vrouwen en mensen met een handicap. Op dit moment wordt minder dan tien procent van de parlementszetels door vrouwen bezet, en er zit slechts één vrouw in de senaat. Gebrek aan onderwijs voor meisjes en traditionele en religieuze opvattingen – die bijvoorbeeld vrouwen als minderwaardig zien – zijn belemmeringen om volledig deel te kunnen nemen aan het maatschappelijke en politieke leven.

DSC3799

Unieke aanpak
Het ZOA/PBO team bezoekt gemeenschappen en verzorgt – in vrouwengroepen – een uniek programma met groepsgesprekken en trainingen. Met behulp van bijvoorbeeld drama’s en liedjes kunnen vrouwen barrières benoemen en overwinnen. In lokale bijeenkomsten komt ook de rol van mannen aan bod. Het is belangrijk dat mannen (hun) vrouwen steunen om meer politieke verantwoordelijkheid te nemen. Mannen kunnen bovendien adviseren; zij hebben meer ervaring in maatschappelijk en politiek leiderschap. Samenwerking tussen vrouwen en mannen is dus essentieel.

 

DSC3651

Sterk zijn
De meeste vrouwen- (en jeugd)groepen zijn het erover eens dat ondanks de vele belemmeringen vooruitgang is geboekt. Daarvan getuigt ook Jamiyatu Konneh Watson, die werd verkozen tot districtshoofd van het Porkpa District in Grand Cape Mount: “Deze baan is niet makkelijk, zeker niet als vrouw. Er zijn mannen die barrières creëren, zodat je niet kunt slagen. Maar je moet vastbesloten en sterk zijn, ongeacht de situatie. Ik wil iedere vrouw die een politiek ambt ambieert, vertellen dat ze niet bang moet zijn om in de politiek te stappen. Geef niet op!”

Wil je meer weten over Liberia? Lees hier meer.