“Sociotherapie geeft moed!”

Je land ligt in puin, je bent weggevlucht en je komt terug. Dan blijkt dat je huis en grond in bezit zijn genomen door een ander. Wat doe je? Of je groep strijdt al jaren met een andere groep en als het stof is neergedaald, moet je samen verder. Hoe leer je vertrouwen? ZOA helpt met sociotherapie. “Dat geeft mensen moed om hun leven weer op te pakken!”

ZOA helpt van noodhulp naar wederopbouw met bijvoorbeeld schoon drinkwater, onderwijs en landbouw. Maar met alleen ‘materiële’ hulp ben je er niet, zegt Corita Corbijn, specialist vredesopbouw bij ZOA. “Als de betrokkenen in een regio niet willen samenwerken, en geen vertrouwen hebben in elkaar en de toekomst, dan zijn sommige investeringen voor niks geweest. Want dan kan er zomaar weer een conflict uitbreken.” Sociotherapie vindt plaats in landen als Congo en Liberia, die een verleden kennen van oorlog en conflicten. “Met sociotherapie leggen we een belangrijk fundament voor duurzame wederopbouw.”

Diep wantrouwen
Wie geweld en oorlog heeft meegemaakt, heeft vaak last van onverwerkte emoties en boosheid. Dat kan ontaarden in alcoholverslaving, huiselijk geweld en andere agressie. Ook is men gewend om bijvoorbeeld sneller het mes te hanteren dan iets uit te praten. “Met onze sociotherapie, een speciale gespreksmethode, leren mensen om te gaan met conflicten én emoties”, zegt Corita. Deze sessies duren vijftien weken. Hiervoor werkt ZOA samen met lokale organisaties en vrijwilligers.

Sociotherapie in Congo Kalungu 2019 - foto Jaco Klamer
Sociotherapie in Congo Kalungu 2019 - foto Jaco Klamer

Het doel van de sociotherapie is het opbouwen van zelfvertrouwen, begrip en verbondenheid binnen een groep of tussen groepen onderling. Zoals tussen verschillende etnische groeperingen of in families. De deelnemers doen mee aan groepsgesprekken en rollenspellen. Allerlei onderwerpen komen aan bod, bijvoorbeeld: Hoe ga ik om met mijn buurman die ruzie wil? Corita: “Ik wil benadrukken dat we geen traumabehandelingen doen, want daartoe zijn we niet bevoegd. Maar het helpt al als mensen hun problemen kunnen delen in een groep.”

Bemoedigende resultaten
In Liberia en Congo wordt sociotherapie al toegepast. De resultaten zijn heel bemoedigend. Jérémie Shanvu uit Oost-Congo is leider van een jeugdgroep. Hij vertelt: “We zien een verandering in mentaliteit en gedrag onder de deelnemers, bij onszelf. We reageren niet meer primair vanuit onze emoties, maar denken eerst na, over onszelf en anderen. Het lukt ons om anderen niet meer als vijanden te zien en… we hebben zelfs vrienden onder onze voormalige vijanden!”

7 x waarom sociotherapie de vrede bevordert:

  • Deelnemers leren omgaan met een conflict of meningsverschil. “Zo zei een deelnemer eens dat iemand van een andere etnische groep per definitie ongelijk heeft. Door middel van gesprekken heeft hij inmiddels geleerd om werkelijk te luisteren naar wat iemand zegt, ongeacht zijn afkomst.”
  • Deelnemers worden mentaal sterker, rustiger, stabieler en zelfverzekerder. Dat is prettig voor henzelf en hun omgeving.
  • Sociotherapie is goed voor het gezinsleven. Wie beter met spanningen en conflicten kan omgaan, is thuis ook veel rustiger.
  • Door sociotherapie komt er meer aandacht en waardering voor de rol en kwaliteiten van de vrouw, die – net als kinderen – vaak slachtoffer zijn in geweldsituaties.
  • Doordat er onderling meer begrip is, kan er beter samengewerkt worden, wat goed is voor de opbouw van een Leiders van lokale organisaties leren hun leden te betrekken bij beslissingen.
  • Een betere samenwerking stimuleert de lokale economie.
  • Wie meer zelfvertrouwen heeft, durft zaken aan te kaarten bij het lokaal bestuur; dat is goed voor de democratie.
Congo 1
Door sociotherapie komt er ruimte voor vertrouwen en samenwerking - foto Jaco Klamer

Corita: “Door sociotherapie maken passiviteit en wantrouwen plaats voor vertrouwen en samenwerking. Daar is moed voor nodig. Moed om jezelf opzij te zetten. Moed om niet altijd gelijk te willen hebben. Moed om het verleden te laten rusten en moed om een ander in de ogen te kijken. Want daar profiteer jij niet alleen zelf van, maar de hele gemeenschap. Dus alle hulde voor onze deelnemers, want zij durven het aan!”

Samen zijn we er voor mensen die te maken hebben (gehad) met oorlog en conflicten. Met behulp van sociotherapie kunnen ze hun leven weer opbouwen, goed omgaan met conflicten en zelfvertrouwen krijgen. Dat geeft moed! Help je mee mensen te bemoedigen?

Ja, ik help mee!

  • Bedrag

  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.