The Justice Week: over onrecht én klimaatverandering

‘Wat heeft klimaatverandering te maken met onrecht?’ denk je misschien. Heel veel! Als je daar meer over wil weten, kom dan naar de Justice Week, van 25 tot 31 oktober! Op deze online conferentie praten elf organisaties, waaronder ZOA, over het thema ‘Verborgen onrecht’.

 Het was soms even afzien: deze zomer waren in Nederland de temperaturen weer hoger dan voorheen, het kwik steeg geregeld tot boven de 30 graden. Weerextremen zagen en zien we ook in andere delen van de wereld. Veel meer droogte en overstromingen, en ook veel meer bosbranden en ontheemden: mensen die huis en haard moeten verlaten. De landbouw lijdt er fors onder. Water is schaars, de misoogsten nemen toe. Ook landbouwgrond en graasland worden schaars. Dat vergroot de kans op conflicten en geweld, wat onder andere  vluchtelingenstromen op gang brengt. En daardoor groeit de behoefte aan noodhulp, zo weet ZOA uit jarenlange ervaring.

Scherven rapen
Wat heeft dat te maken met ons? Hoe wij leven, hoe wij denken en handelen, heeft gevolgen voor de wereld om ons heen. Als wij in het Westen ongebreideld doorleven zoals in afgelopen vijftig tot honderd jaar, dan worden de problemen alleen maar groter. Niet alleen voor ons, maar vooral voor mensen die nu al lijden onder armoede, geweld, droogte en overstromingen. Hun situatie verergert met de dag.

TJC2020BannersWebsiteHeader1500x5192

 

Tot op de bodem
Tijdens de online Justice Week verhalen sprekers uit binnen- en buitenland over recht en onrecht, zoals Tineke Ceelen (directeur van stichting Vluchteling), onderzoeksjournalist Sander Heijne, sociaal ondernemer Krish Kandiah en CU-fractievoorzitter Gert-Jan Segers. The Justice Week, een initiatief van Tear, vervangt dit jaar de tweejaarlijkse  Justice Conference, die vanwege het coronavirus dit jaar niet gehouden kan worden. Onder het thema ‘Unseen’ is er elke avond een hoofdspreker, waarna je kan kiezen uit  drie toepassingen: ‘All inclusive’: over ongelijke machtsstructuren, inclusie en diversiteit; ‘Onderweg’: over migratie, uitbuiting en mensensmokkel; en ‘Tot op de bodem’: over klimaatveranderingen. Tijdens The Justice Week vieren we de veranderingen die we al zien, leren we van goede voorbeelden en moedigen we elkaar aan om zelf aan de slag te gaan. Op de avond die ZOA mede-organiseert, gaat het niet alleen over de effecten van klimaatverandering, maar ook over initiatieven om de impact ervan tegen te gaan, bijvoorbeeld herbebossing en efficiënt watergebruik.

29 oktober
Elke avond is er een programma van 20.30 tot 22.00 uur. Woensdag is er een docu-avond; we kijken en bespreken de bekroonde documentaire Stop Filming Us van documentairemaker Joris Postema. ZOA organiseert mede donderdagavond 29 oktober. Het gaat dan over de wereldwijde vluchtelingenstromen. Tineke Ceelen (directeur van stichting Vluchteling) trapt dat thema plenair af. Om 21.00 kun je het thema uitdiepen in de deelprogramma’s, waarbij ZOA het verband tussen klimaatverandering en vluchtelingenstromen onder de loep neemt. In dat uur zoeken we graag met jou tot op de bodem uit wat wij kunnen doen. Welkom!

Bekijk het programma en meld je aan: https://justiceconference.tear.nl/programma.