Veldbezoek Inge Vos aan Gambella in Ethiopië

Veldbezoek Inge Vos aan Gambella in Ethiopië

Eind november bezocht ik Ethiopië voor een marktstudie van lokale bevolking van het ZOA-project in het district Wanthoa in Gambella, dat zich richt op het verbeteren van voedselzekerheid door verbeterde productie. Daarnaast onderzocht ik de mogelijkheden voor het vermarkten van lokale landbouwproducten.

In het district Wanthoa wonen de Nuer. Het bezitten van vee is een onlosmakelijk onderdeel van hun cultuur. Behalve dat het een familie status verleend is het ook een belangrijke bron van inkomsten. Bruidsschatten worden betaald met vee, melk is onderdeel van hun dagelijkse voeding en bij voldoende melk maken ze kaas die ze verkopen op de markt. Gezond vee verhandelen ze op de veemarkt of verkopen ze aan de slager.

Naast het houden van vee verbouwen de Nuer ook gewassen waarvan mais het belangrijkste is. Bij praktisch iedere hut is wel een maisveldje te vinden. Maar ook verschillende groenten en sorghum worden verbouwd.

Wat direct opviel toen ik aankwam in het gebied was de enorme impact van overstromingen waar mensen mee te kampen hebben. Ieder jaar staan de uitgestrekte grasvlakten in Wanthoa onder water. Maar tijdens mijn bezoek waren de overstromingen veel erger dan normaal. Dit veroorzaakt zeer uiteenlopende problemen voor de Nuer zoals een tegenvallende oogst en het vaker voorkomen van ziektes zoals diarree en malaria. In het dorp Burbe stond de kliniek onder water. Gezondheidswerkers moeten zich behelpen en kunnen geen gebruik maken van de faciliteiten van de kliniek. Veel hutten staan onder water waardoor mensen een tijdelijk onderkomen moeten bouwen en veel van hun huisraad verloren zien gaan.

Voor het vee zijn de gevolgen ook zeer ernstig. Doordat de graslanden onder water staan kunnen de dieren onvoldoende grazen. Het vee verzwakt en de koeien geven nauwelijks melk. Daarnaast komen ook onder het vee verschillende water gerelateerde ziektes voor.

Ondanks hun moeilijke situatie zijn de mensen gastvrij en nemen ze de tijd met ons ZOA-team te praten. Samen zorgen we ervoor de ZOA-projecten zo effectief mogelijk te maken.

Inge Vos

Sectorspecialist Livelihood & Food Security voor ZOA

ZOA Gambella Regional State

In Gambella werkt ZOA met de plaatselijke bevolking in Akobo en Wanthoa district. In december 2012 ontstonden conflicten in Zuid Sudan waardoor de bevolking gedwongen werd hun huizen te ontvluchten. Vele zijn op drift geraakt binnen hun eigen land en anderen zijn naar buurlanden gevlucht waaronder Ethiopië. De toestroom van vluchtelingen eist zijn tol van de plaatselijke bevolking. Conflicten over land, voedsel en werk nemen toe.

ZOA Gambella richt zich op de sectoren voedsel, veiligheidvoedselzekerheid, levensonderhoud en gemeenschapsvorming. In Akobo en Wanthoa werkt ZOA samen met de overheid aan capaciteitsopbouw, gemeenschapsopbouw, werkgelegenheid en toegang tot basisvoorzieningen.

Gemeenschapsopbouw staat centraal bij ZOA in deze regio. Onze activiteiten zoals discussiegroepen, training/coaching, bouwen van waterpompen en scholen en organiseren van sportactiviteiten willen het gemeenschappelijk leven en werken van vluchtelingen en lokale bevolking ondersteunen.

Ook in toekomst hoopt ZOA Gambella zowel de lokale bevolking als de Zuid Sudanese vluchtelingen te mogen assisteren bij de uitdagingen die voor hen liggen.