Verder na een ramp

Hoe ga je verder als je hele leven door een ramp is verwoest? Als je door oorlog, ziekte of natuurgeweld alles kwijt bent. Hieronder lees je drie voorbeelden van mensen uit verschillende delen van de wereld die hiermee te maken kregen. En wat ZOA doet om hen te helpen om weer onafhankelijk en ‘voedselzeker’ te worden. 

Myanmar: Hulp op korte en langere termijn

Myanmar wordt vaak getroffen door heftige cyclonen. Rijstvelden raken hierdoor beschadigd, waardoor er een tekort aan voedsel ontstaat. Onrust tussen de bevolkingsgroepen maakt de problemen nog groter. ZOA helpt mensen direct door zaden en kunstmest uit te delen. Daarnaast trainen we de boeren om gevarieerder te verbouwen en daarmee hun inkomen structureel te vergroten. Tot slot helpen we mensen om zich weerbaarder te maken tegen rampen. Bijvoorbeeld door het installeren van cycloon-waarschuwingssystemen, waardoor zij hun gewassen beter kunnen beschermen.

Sri Lanka: Een beter bestaan voor uitgebuite vissers

Veel vissers in het noorden van Sri Lanka worden door handelaren uitgebuit. Ze moeten dure uitrustingen kopen en daarvoor geld lenen tegen woekerrentes. Ze worden onderbetaald en de handel is oneerlijk. ZOA wil de vissers en hun gezinnen helpen en een betere toekomst geven. Met uw gift trainen we de vissers om duurzaam te vissen, vis in zoet water te kweken én onafhankelijk te worden van coöperaties. Dat verbetert hun inkomen en vergroot de kans op een goede toekomst!

Liberia: Training voor een nieuwe start

Harris Kpannah uit Liberia leefde met zijn gezin van de verbouw van rijst en cassave, tot hij in 2014 door ebola twee maanden in het ziekenhuis belandde. Zijn gewassen én zijn oogst gingen verloren. “In één klap waren we afhankelijk van voedselhulp”, vertelt Harris. “Dankzij een vaktraining van ZOA leerde ik een meer efficiënte manier van rijst verbouwen. Ik kreeg een zadenpakket en kon alles meteen in praktijk brengen.” Door de training van ZOA heeft Harris een nieuwe start kunnen maken en is hij nu structureel zelfvoorzienend.

Zorg jij dat mensen na een ramp weer verder kunnen? Steun ZOA’s voedselprojecten en help mensen om niet langer afhankelijk te zijn van voedselhulp, maar om op lange termijn weer voedselzeker te worden.