Vijf vragen over corona in crisisgebieden

De wereld staat op z’n kop en er is veel onduidelijkheid omtrent de coronacrisis. Geen land is zeker van de toekomst en in veel landen is angst. Ook medewerkers van ZOA houden hun hart vast: hoe erg zal de crisis toeslaan? In dit artikel willen we graag een aantal veelgestelde vragen beantwoorden rondom corona en de reactie van ZOA in deze periode. 

Waarom helpt ZOA niet in Nederland?
Er zijn al veel initiatieven opgestart in Nederland. De verbinding en omkijken naar elkaar is mooi om te zien. Echter ZOA heeft niet de uitvoerende capaciteit in Nederland en moet keuzes maken waar de mensen en middelen ingezet kunnen worden. In Nederland is er gelukkig veel medische kennis en capaciteit. Ook begrijpen de Nederlanders het nut van maatregelen zoals hygiëne, handen wassen en afstand houden en kunnen we dat makkelijk toepassen.

ZOA werkt sinds haar oprichting in de meest kwetsbare en fragiele gebieden van de wereld waar dit minder vanzelfsprekend is. Hoe houd je afstand in een vluchtelingenkamp en hoe was je je handen wanneer je de kraan met duizend anderen moet delen? Op deze plekken is het risico van verspreiding veel groter en is er vaak beperkte medische kennis en capaciteit. We laten de mensen in de 16 landen waar we werken niet in de steek. We zijn er – en blijven – voor hen.

Waarom is het voor crisisgebieden lastig om in lockdown te gaan?
Zoals je elke dag op televisie kunt zien is het voor veel landen haast onmogelijk om in lockdown te gaan. Ook in de landen waar ZOA werkt is dit het geval. In veel landen wonen mensen dicht op elkaar, zijn op de vlucht, of zijn volledig afhankelijk van het werk dat ze buiten de deur kunnen doen. Als deze mensen al afstand kunnen nemen van anderen betekent dat vaak geen inkomen meer, en dus geen eten voor je gezin.

IMG8490

Waarom is er geen duidelijk aantal gevallen bekend in veel landen?
In veel landen is de gezondheidszorg onderontwikkeld en hebben steden en dorpen niet de mogelijkheid om testen uit te voeren. Daarnaast wonen veel mensen ver van ziekenhuizen of doktoren af waardoor er geen duidelijk cijfer kan worden gegeven.

Evacueert ZOA haar werknemers?
ZOA heeft veel overleg gehad met de internationale medewerkers in de diverse landen. Een aantal heeft er voor gekozen om terug naar hun land van herkomst te gaan om bij familie te kunnen zijn en op afstand te werken. Veel medewerkers hebben er echter voor gekozen om in hun standplaats te blijven. Hierin zien we de enorme betrokkenheid van onze medewerkers bij hun werk en de mensen waarvoor ze werken. Nu zien we “We zijn er” niet alleen als een slogan maar als de realiteit.

WhatsApp Image 2020 04 08 at 163215 2

Hoe ziet de toekomst eruit na de coronacrisis?
De coronacrisis zal pas over zijn als er een vaccin komt. Dit kan nog wel meer dan een jaar duren. Hierdoor zullen veel landen diverse vormen van lockdowns zien. Dit zal vooral de armsten het hardst treffen. De Wereldbank voorspelt dat 40 tot 60 million mensen onder de armoedegrens zullen zakken tijdens en na de crisis: https://www.weforum.org/agenda/2020/05/impact-of-covid19-coronavirus-economic-global-poverty/ . Naast de directe armoede is er ook zorg voor de toevoer van voedsel. Vooral landen die erg afhankelijk zijn van import van basisproducten als rijst of graan is het de vraag of er voldoende aangevoerd kan worden. ZOA zal zich richten op de gemeenschappen waar ze al actief is en deze zo goed mogelijk ondersteunen.

In alle ZOA-landen werken onze noodhulpteams hard om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.  Help je mee? Voor €38,50 help je bijvoorbeeld al zes gezinnen met een hygiënepakket voor een maand!  

Ja, ik steun het Corona Noodhulpfonds

  • Bedrag

  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.