VN spreekt, ZOA handelt

Het had een mooi feest moeten worden: de 75e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Maar corona gooit roeit in het eten. De wereldleiders spreken elkaar nu online en niet op het VN-hoofdkwartier in New York. Over hoe het allemaal beter kan in de wereld. Want de nood is hoog en corona maakt het er niet beter op. ZOA ziet dat – en helpt, bijvoorbeeld in Jemen. 

Honger, geweld en armoede vormen een gevaarlijke cocktail in landen als Jemen. Het coronavirus doet daar een schepje bovenop. De pandemie zorgt ervoor dat de humanitaire situatie in conflictgebieden verder verslechtert, zeiden al eerder diplomaten en experts van de VN. Het geweld zal volgens hen verder oplaaien. Door lockdowns en andere maatregelen is het voor gezanten en organisaties lastiger om te bemiddelen in conflicten, en hulpgoederen uit te delen. In een brandhaard als Jemen, het armste land van het Midden-Oosten, wordt ‘gewoon’ doorgevochten en is de strijd zelfs verhevigd.

Werken aan de toekomst
Genoeg om over te praten door de wereldleiders. Het algemeen debat van de VN begint vandaag, op 22 september, een week na de officiële opening. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) hebben topprioriteit. Daarmee wil de VN de armoede terugdringen, de vrede bewaren en de planeet beschermen. Volgens de adjunct-secretaris-generaal van de VN, Amina Mohammed, heeft corona nog meer het belang van deze doelstellingen onderstreept. Omdat de VN 75 jaar bestaat, heeft secretaris-generaal António Guterres opgeroepen tot een uitgebreide, wereldwijde dialoog die ‘het grootste en meest veelzijdige gesprek wereldwijd moet worden over de toekomst die we willen’.

ZOA is er
ZOA werkt al volop aan die toekomst, waarin vrede, onderwijs, gezondheidszorg, voedsel en schoon drinkwater voor iedereen mogelijk zal zijn. Heel bijzonder, dat we in Jemen, als een van de weinige organisaties, aanwezig zijn.
We helpen met voedsel en producten als brandstof en pannen om te kunnen koken.
Daarnaast hebben we cash-for-work projecten: arme gezinnen helpen bij het herstellen van basisvoorzieningen en zij krijgen daarvoor inkomen.
Ruim tweehonderd gezinnen met acuut ondervoede kinderen krijgen via ZOA een half jaar lang elke maand contant geld om de eerste nood te lenigen.
Ook helpen we bij het aanleggen van moestuinen en waterpunten. En we regelen sanitaire voorzieningen in scholen, dorpen en huizen. ZOA is er. Nu, en met jouw hulp ook in de toekomst.

Jemen

 

Help jij mee? Zo kunnen we de mensen in crisisgebieden blijven helpen met onder andere voedsel, schoon drinkwater en sanitatie. Steun vandaag nog ons werk met een gift.

 Ja, ik help mee