Vrouwen in coronatijd

in crisisgebieden

Corona heeft grote impact in het leven van veel mensen. Veel werken in de informele sector die nu gedeeltelijk of helemaal stilgevallen is. Hierdoor hebben gezinnen geen inkomen. Dit zorgt voor een lastige positie voor de man, die vaak de taak heeft zijn gezin te voorzien, maar veelal ook voor onveilige situaties  voor de vrouw. Sociale vangnetten zijn niet aanwezig en er komen steeds meer signalen van huiselijk geweld.

In veel landen waarin ZOA werkzaam is gaan vrouwen het huis uit om op de markt te gaan verkopen. Het risico van besmetting is nu echter groot en op publieke plekken is er ook meer kans op geweld, doordat iedereen meer gespannen is. In andere landen zitten, door de nieuwe regels, veel vrouwen gedwongen thuis en is het moeilijk om geweld in huis te vermijden.

Een collega uit Liberia vertelt: “Veel vrouwen in Liberia zijn ervoor verantwoordelijk om hun gezin te voorzien van eten. Zij leven van ‘hand to mouth’ wat betekent dat ze dagelijks de markt of de straat op moeten om hun producten te verkopen.  Dit zorgde voor een groot dilemma. Of geen inkomen dus geen eten, of het risico om blootgesteld te worden aan het coronavirus. Daarnaast  kwamen er veel meldingen van geweldplegingen in desbetreffende regio, zowel in huishoudens als op straat. Dit zijn natuurlijk onwijs schrijnende gevallen.  Als voor vrouwen hun werk wegvalt, direct door de crisis, of omdat ze in crisistijd meer zorgtaken op hun bord krijgen is er voor hen geen opvangsysteem om hun inkomen en hun onafhankelijkheid te waarborgen.”

Daarnaast is in veel van de landen waar ZOA werkt,  ‘zorgen’ nog altijd een vrouwentaak. Bij gebrek aan ziekenhuizen kunnen (corona)patiënten niet altijd opgevangen worden en wordt het van de vrouwen verwacht dat zij die taak op zich nemen. Dit is een gevaar voor zowel de vrouwen als hun omgeving. Daarnaast zorgen zij vaak voor mensen die andere ziekten hebben maar hiermee – in de huidige situatie – niet naar het ziekenhuis durven maar wel veel zorg nodig hebben. Ook komt daar de extra dagelijkse zorg voor de kinderen bij, omdat de scholen gesloten zijn en kinderen moeten worden opgevangen.

IMG3174

In Irak – een van de landen waar ZOA verschillende projecten heeft – liggen veel diensten voor vrouwen nu stil, denk aan veiligheids- of gezondheidsdiensten. Dit betekent dat ze er eigenlijk alleen voorstaan. Daarnaast zijn mannen meer thuis en, in de vaak streng conservatieve gemeenschappen, is het niet toegestaan dat de vrouw alleen op pad gaat. Onze collega’s horen geregeld verhalen van vrouwen die thuis fysiek en mentaal mishandeld worden, maar niet in staat zijn om diensten te bereiken die hun kunnen helpen.

Door toegenomen spanningen, problemen, verstoring van het dagelijks leven (en soms isolatie in huis), terugval in armoede, onzekerheid en stress, komen er steeds meer geluiden dat in de huidige situatie het geweld tegen vrouwen en meisjes toeneemt.

Helaas zijn de middelen die ZOA ik kan zetten tegen geweld beperkt maar we doen er alles aan om de vrouwen zo goed mogelijk te helpen. ZOA zorgt ervoor dat vrouwen specifieke aandacht krijgen door in de hygiënepakketten ook maandverband en extra zeep te stoppen. In Irak gaan onze collega’s van deur tot deur om te proberen vrouwen direct te benaderen. Daarnaast zijn we bezig uit te zoeken op welke manier de vrouwen in de gemeenschappen waar we werken toch bereikt en geholpen kunnen worden, zelfs tijdens een crisis als deze. Hierbij is de lockdown in veel landen ook voor ZOA medewerkers een lastige bijkomstigheid.

DSC3347 1

In alle ZOA-landen werken onze noodhulpteams hard om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en de positie van de vrouw te versterken.  Help je mee? Voor €38,50 help je bijvoorbeeld al zes gezinnen met een hygiënepakket voor een maand!  

Ja, ik steun het Corona Noodhulpfonds

  • Bedrag

  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.