Waarom zit ZOA niet bij Giro 555?

...en andere pittige vragen over uw gift voor Sulawesi

De Indonesische overheid laat geen hulpverleners toe. Kunnen jullie wel helpen op Sulawesi?
Het is vrijwel onmogelijk om Nederlandse hulpverleners naar Sulawesi te sturen. Ook voor ZOA. Gelukkig zijn er veel mensen op Sulawesi en uit de rest van Indonesië die hulp verlenen. Met uw gift steunt ZOA lokale kerken en christelijke organisaties die wél actief zijn in het rampgebied. We hebben de afgelopen maanden deze organisaties gevolgd en getraind na de aardbeving op Lombok. Die ervaring komt nu goed van pas. We werken ook samen met de lokale afdeling van het Leger des Heils. Zij hebben veel materialen en geld nodig om de bevolking te kunnen helpen. Via hen delen we voedsel en tenten uit, maar kunnen we ook professionele medische zorg geven. Dat is hard nodig omdat de ziekenhuizen van de overheid zwaar beschadigd zijn.

Waarom doen jullie niet mee aan de actie van Giro 555?
Allereerst: het is vooral belangrijk dát u geeft voor de slachtoffers op Sulawesi. Dat kan via Giro 555, maar ook bij ZOA of één van de andere leden van het Christelijk Noodhulpcluster. Wij zijn niet aangesloten bij Giro 555 omdat we merken dat onze donateurs zich verbonden voelen met de missie en de visie van ZOA. Mensen schrikken soms wat terug voor grote samenwerkingsverbanden. Vaak is de hulp die we verlenen vergelijkbaar met de hulp van de organisaties die zijn aangesloten bij Giro 555: we verlenen beiden de urgente noodhulp aan mensen die door een ramp zijn getroffen. Toch zijn er ook verschillen. ZOA werkt zoveel mogelijk met een christelijke staf en regelmatig ook met christelijke lokale organisaties. Daardoor wordt er hulp verleend vanuit dezelfde waarden als waar ZOA voor staat. Hulp voor iedereen – ongeacht geloof, ras, geslacht, leeftijd, seksuele voorkeur, etc. Wij geloven dat deze directe link tussen de waarden van gever en de hulpverlener beter werkt dan via een gezamenlijke inzameling met organisaties waar onze donateurs geen band mee hebben.

Indonesië is geen arm land. Hebben ze onze hulp wel nodig?
Het klopt dat Indonesië geen ontwikkelingsland is, al is de levensstandaard veel lager dan hier in het Westen. Maar noodhulp is iets anders dan ontwikkelingshulp. Noodhulp is urgente hulp na een ramp. Mensen zijn alles kwijt. De infrastructuur is kapot. Er is gebrek aan eten, water en medicijnen. Dat treft arm en rijk. Noodhulp kan levens redden. ZOA is een specialist in deze hulp.
De overheid van Indonesië doet heel veel, maar kan niet alles oplossen. Ze zijn ook geen specialisten in noodhulp. Niet voor niets heeft de overheid na de aardbeving en tsunami gevraagd om buitenlandse hulp. Later heeft men daaraan toegevoegd dat buitenlandse hulpverleners niet welkom zijn, maar dat er wel behoefte is aan steun met geld en goederen.
We merken aan de partnerorganisaties op Sulawesi dat er nog steeds grote tekorten zijn aan essentiële levensmiddelen. Met uw gift kunnen we daar wat aan doen.

ZOA zet zich samen met het Christelijk Noodhulpcluster in voor de slachtoffers op Sulawesi. We zorgen onder andere voor voedsel, schoon drinkwater, onderdak en medische hulp. Help je mee met een gift?

Doneer nu