Wat is er aan de hand in Colombia?

Colombia staat bekend om zijn prachtige regenwoud, kleurrijke dorpjes en hoge palmbomen. Maar onder die bomen wonen mensen op straat, de gezichten achter de kille cijfers. Door de burgeroorlog in dit Zuid-Amerikaanse land zijn bijna 7,6 miljoen mensen ontheemd, het hoogste aantal wereldwijd! Ook zijn er een miljoen vluchtelingen uit Venezuela. Velen van hen leven in diepe armoede.  

Hoe is Colombia in deze situatie verzeild geraakt?
In 2019/2020 vierde het land 200 jaar onafhankelijkheid van Spanje. In die tweehonderd jaar is het echter nooit rustig geweest. Er waren burgeroorlogen en veel gewapende conflicten. Het akkoord met rebellenbeweging Farc in 2016 zorgde weliswaar voor meer rust, maar de strijd tegen paramilitair geweld, guerrilla, cocaïnemaffia, corruptie en machtsmisbruik gaat door en is van invloed op zowel de economische als politieke situatie. Het land telt 7,6 miljoen ontheemden, ongeveer een derde van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Intussen is daar een andere vluchtelingenproblematiek bovenop gekomen: een miljoen Venezolanen zijn de grens met Colombia overgestoken. Zij zijn de politieke en economische crisis in hun eigen land ontvlucht. Ze leven onder zeer zware omstandigheden.

Veel mensen die sinds 2000 wisten op te klimmen tot de middenklasse leven nu weer in armoede."

Wat is de huidige situatie?
In verschillende Colombiaanse steden vonden eind april en begin mei heftige protesten plaats. Daarbij vielen honderden gewonden en minimaal 17 doden. De demonstraties gingen over een wetsvoorstel om de belasting te verhogen. Hoewel deze wet voorlopig is teruggetrokken, blijft het onrustig. De economie in Colombia kromp het afgelopen jaar met 7 procent. Veel mensen die sinds 2000 wisten op te klimmen tot de middenklasse leven nu weer in armoede. Ook de vluchtelingenstroom uit Venezuela is nog niet gestopt. Voedsel en medicijnen zijn daar door hyperinflatie zeer schaars. Mike Boomer van het ZOA-team in Colombia spreekt van een kritieke situatie in de grensgebieden waar ZOA werkt. “De situatie is kritiek omdat vrouwen, mannen en kinderen grote open ruimtes delen in tijdelijke onderkomens. Zij hebben dringend noodhulp én bescherming nodig.”

Vluchtelingen hebben zelf aangegeven dat vooral vrouwen en meisjes op doorreis meer risico lopen op seksuele uitbuiting."

Wat is de grootste nood onder vluchtelingen in Colombia?
Mike: “Vluchtelingen hebben dringend behoefte aan voedsel, drinkwater, onderdak, vervoer en medische zorg. Vooral sanitaire voorzieningen en water zijn van het allergrootste belang zijn. Het ontbreken van goede hygiënische omstandigheden kan immers zorgen voor besmetting van allerlei ziektes en covid-19.” Veel gezinnen belanden uiteindelijk in vluchtelingenkampen of op straat. Ze zijn kwetsbaar voor mensenhandel en uitbuiting. Mike bevestigt: “Vluchtelingen hebben zelf aangegeven dat vooral vrouwen en meisjes op doorreis meer risico lopen op seksuele uitbuiting. Mensensmokkelaars en criminele bendes zijn actief in de grensgebieden en rond de kampen.” Deze criminelen zetten in op gedwongen rekrutering, mensenhandel en drugshandel. Maar ook is er veel leed binnen de families. Kinderen moeten bedelen of worden mishandeld en verwaarloosd.

Colombia

Wat doet ZOA?
ZOA werkt met name in de grensgebieden Arauca en La Guajira, in het noordoosten van Colombia. We zetten vooral in op water en sanitaire voorzieningen onder vluchtelingen. Ook worden elke maand 25.000 voedselpakketten verstrekt aan de getroffen bevolking in deze gebieden, die zwaar lijden onder de constante stroom vluchtelingen. Ook worden elektronische vouchers verstrekt aan vluchtelingen op doorreis. Die kunnen zij op vastgestelde plekken inwisselen voor de eerste levensbehoeften. Zo helpen we vluchtelingen om hun grootste nood te lenigen, maar wordt ook de lokale economie gestimuleerd. Op de langere termijn wil ZOA vakinhoudelijke trainingen aanbieden, zodat mensen hun eigen inkomen kunnen verdienen en niet afhankelijk blijven van hulp.

Steun ZOA’s werk in Colombia:
Ja, ik help mee