Wat is er aan de hand in Congo?

De Democratische Republiek Congo is net zo groot als Spanje, Frankrijk, Duitsland, Zweden en Noorwegen samen. Een gigantisch oppervlak en enorm rijk aan grondstoffen. Dat is precies het probleem: de hele wereld vecht erom. Dat leidt tot onmetelijk veel geweld, machtsmisbruik en uitbuiting. Maar liefst 13 miljoen mensen zijn afhankelijk van humanitaire hulp!

Wat maakt de situatie in Congo zo complex?
ZOA’s werkgebied bevindt zich in het oosten aan de grens met Uganda, Rwanda en Burunda. Daar is de situatie heel ingewikkeld. Er zijn politieke en etnische spanningen. Niet alleen intern, maar ook tussen groepen aan weerszijden van de grens met de drie netgenoemde landen. Gewapende groepen trekken rond, roven, moorden en verkrachten.

De regio is tevens zeer rijk aan grondstoffen waaraan grote behoefte is, bijvoorbeeld voor de productie van mobiele telefoons en microchips. Doordat de overheid nauwelijks aanwezig is in de regio en gelukszoekers uit de hele wereld hun slag willen slaan, leiden deze bodemschatten tot geweld en machtsmisbruik. Tienduizenden mensen zijn omgekomen en honderdduizenden zijn gevlucht.

Seksueel geweld wordt gezien als weapon of war"

jlk mei 01 2019123 Congo

Ook landrechten zijn een probleem?
Ja, een groot probleem. Congolezen moesten de afgelopen decennia meerdere keren vluchten voor geweldsuitbarstingen. Daarnaast zijn landrechten vaak slecht of helemaal niet vastgelegd. Hierdoor kunnen mensen die terugkeren vaak geen aanspraak maken op ‘hun’ land.

Hoe ziet de humanitaire crisis er in Congo uit?
Congo is een land dat een langdurige humanitaire crisis meemaakt. De meest urgente noden zijn op het gebied van drinkwater, voedselvoorziening, gezondheidszorg en de bescherming van vrouwen en kinderen. Maar liefst 13 miljoen mensen zijn afhankelijk van humanitaire hulp. Miljoenen mensen zijn ontheemd of lijden honger. Kindsoldaten worden geronseld door rebellen. Seksueel geweld – tegen vrouwen – is aan de orde van de dag, het wordt gezien als weapon of war.

Wat doet ZOA?
Veel problemen versterken elkaar. Een oplossing van het een is niet mogelijk zonder ook de andere aspecten aan te pakken. In deze context is samenwerking met andere organisaties cruciaal. ZOA werkt daarom samen met internationale partners. Met hen hebben we langlopende programma’s met bijzondere aandacht voor verzoening en vrede.

Congo Kalungu ZOA sociale therapie 9 5 2019 foto Jaco Klamer
Congo Kalungu, ZOA socio-therapie - foto Jaco Klamer

Concreet zetten we in op socio-therapie, waarbij mannen en vrouwen in groepsgesprekken leren om te gaan met trauma’s uit het verleden, waardoor zij weer op een positieve manier in het leven kunnen staan. Tevens ondersteunen we vrouwengroepen. We helpen deze vrouwen – na een verleden van seksueel geweld of prostitutie – om door middel van trainingen in zelfstandig ondernemerschap deel te nemen aan spaar- en leengroepen.

Ook richten we ons op de landbouw in Congo: het registreren van landrechten, het verbeteren van de landbouwopbrengst, het stimuleren van ondernemerschap en het opstarten van samenwerkingsverbanden. Daarnaast werken we aan het verbeteren van irrigatiesystemen. Werken in Congo is ingewikkeld en soms zeer gevaarlijk. Al enkele keren moesten onze teams geëvacueerd worden. Maar we zijn er. Met jouw hulp kunnen we trouw blijven.

In Congo is hulp hard nodig. Miljoenen mensen zijn ontheemd of lijden honger als gevolg van jarenlange conflicten. Help je mee aan wederopbouw in Congo?
Ja, ik help mee