Wat is er aan de hand in Liberia?

Liberia is een land getekend door conflict, aan de westkust van het Afrikaanse continent. Hoewel Liberia sinds het einde van de burgeroorlog in 2003 perioden van vrede en stabiliteit kent, slagen regeringsleiders er niet in om structurele problemen in het land aan te pakken.

Liberia is een land met een unieke geschiedenis: het werd gesticht door teruggekeerde slaven uit de Verenigde Staten. Ook werd het in 2006 het eerste Afrikaanse land met een vrouwelijk staatshoofd, toen Ellen Johnson Sirleaf president werd. Vandaag de dag merkt de bevolking in Liberia nog steeds de economische en politieke gevolgen van de bloederige burgeroorlog, en van de ebola-epidemie die West-Afrika in 2014 trof. De daling van grondstofprijzen en inflatie treffen mensen in hun portemonnee. Maar liefst 60 procent van de bevolking leeft onder de armoedegrens, waarvan 1.3 miljoen mensen in extreme armoede. De wederopbouw komt maar langzaam op gang.

Liberia

Toekomstperspectief
Liberia is een van de armste landen ter wereld en corruptie is er een groot probleem. Toch is er hoop. De huidige president, George Weah, eerder verkozen tot Wereldvoetballer van het Jaar, richt zich op het creëren van banen, economische diversiteit en hoognodige infrastructuurprojecten. Hoewel de vooruitgang maar langzaam op gang lijkt te komen, zijn de Liberianen vastberaden om hun land weer op te bouwen. ZOA Liberia merkt elke dag dat de mensen de blik op de toekomst hebben gericht en elke stap van vooruitgang vieren.

ZOA’s projecten in Liberia
Na de burgeroorlog bleef Liberia kwetsbaar en verscheurd door onderlinge etnische, religieuze en politieke spanningen. ZOA is sinds 2003 actief in het land. We hielpen met noodhulp na de ebola-epidemie in 2014. Huidige projecten zijn gericht op het herstel van de lokale economie, voedselzekerheid en watervoorzieningen en het opnieuw opbouwen van onderling vertrouwen. Samen met de Peace Building Office van de overheid wordt er gewerkt aan landelijke veiligheidsstructuren en politieke verzoening.

ZOA Liberia merkt elke dag dat de mensen elke stap van vooruitgang vieren.

Sociotherapie
Gezien de onderlinge spanningen in de maatschappij, heeft ZOA in 2017 een vredesopbouwproject opgezet in vijf kwetsbare provincies in Liberia. Dit project is gericht op het herstellen, oplossen en voorkomen van conflicten. We gebruiken hiervoor sociotherapie, een methodologie die in Rwanda ontwikkeld werd. In een proces van 15 weken leren mensen in een kleine groep te praten over hun problemen en elkaar, onder leiding van een getrainde facilitator, oplossingen aan te bieden. Zo wordt langzaam het onderlinge vertrouwen opgebouwd en worden trauma’s vanuit de oorlog bespreekbaar. Sinds dit project is ingevoerd, zijn onderlinge verhoudingen verbeterd, zowel binnen lokale gemeenschappen als tussen burgers en de plaatselijke overheid. Ook vertellen deelnemers aan de projecten dat ze in hun gezinssituatie constructiever met conflicten omgaan. ZOA heeft daarom een voorstel ontwikkeld om dit project in meerdere regio’s in Liberia te implementeren.

Liberia10

Landbouwprojecten
ZOA werkt aan een project dat de productiviteit en duurzaamheid van kleine boerenbedrijven promoot. Zo leren we boeren tijdens trainingen hoe ze op een effectieve en simpele manier een grotere oogst behalen, en hoe ze die oogst verwerken en verhandelen om een beter inkomen voor hun gezin te verdienen. In een ander project op het platteland van Liberia richten we ons op een betere toegang tot onderwijs en duurzaam levensonderhoud voor boeren en hun families. Schoolkinderen krijgen dagelijks een lokaal verbouwde, voedzame maaltijd. ZOA heeft toiletten en waterputten op de scholen gebouwd, zodat de kinderen toegang hebben tot veilig drinkwater en goede facilitaire voorzieningen.