Wat we dankzij jou kunnen doen in Ethiopië

In het zuiden van Ethiopië dreigen duizenden mensen te sterven door gebrek aan water. Met jouw hulp helpen we hen door de droogste maanden van het jaar.   

Soms is een probleem enorm, maar is de oplossing ook vrij simpel. In het zuiden van Ethiopië, in Filtu, kwam ZOA in actie toen bleek dat duizenden mensen dringend behoefte hebben aan water. Niet alleen moeten veel mensen hier tientallen kilometers lopen voor water, maar ook is het beschikbare water vaak helemaal niet drinkbaar voor mensen. Dat hulp dringend nodig was, bleek toen onze collega Kees-Jan in het gebied aankwam en niet alleen zag dat mensen modder dronken, maar ook meemaakte dat vrouwen flauwvielen van de dorst.  

Om sterfgevallen te voorkomen heeft ZOA, mede dankzij jouw gift tijdens de collecteweek, trucks het gebied in gestuurd die de allerkwetsbaarste en zwaarstgetroffen mensen van water voorziet. Een mooi voorbeeld van levensreddende en acute hulp!  

20190216223523

Wie wordt er geholpen? 

Vanwege de kritische situatie in Filtu is levensreddende hulp nodig. Met watertrucks wordt schoon drinkwater naar 5.753 mensen gebracht. Al deze personen, 2.567 mannen en 3.198 vrouwen, krijgen 5 liter water per persoon per dag voor een periode van dertig dagen. Veel mensen van de geselecteerde groep zijn ontheemden die moesten vluchten voor conflicten in de regio. De rest van de mensen die we helpen woont permanent in het gebied.  

Maar daar houdt het niet op!

Watertrucking, water naar een bepaald gebied brengen, doet ZOA echt alleen in geval van kritieke nood. Ondertussen kijken we ook hoe we de bewoners van het gebied verder kunnen helpen. In de toekomst willen we daarom op 20 kilometer afstand van de stad Filtu een waterreservoir bouwen en tien kilometer van de stad een waterpomp. Zo zorgen we dat problemen als de kritieke nood die er nu is in de toekomst wordt voorkomen!  

Bedankt voor je steun!