“We kunnen echt een verschil maken”

In de serie ZOA-medewerkers is dit Sanne. Zij werkt als programma-adviseur in Burundi.

Dit is het moment waarop ik dacht:

1. hier doe ik het voor!

Tijdens onze projecten proberen we kansen te creëren voor ontwikkeling. Als iemand meedoet aan een project, en zo’n kans dan grijpt, vind ik dat heel mooi. Zo zijn er bijvoorbeeld de jongeren van verschillende politieke partijen die vroeger makkelijk met elkaar op de vuist gingen, maar mede door onze projecten zijn gaan inzien dat ze beter samen konden gaan werken aan ontwikkeling. In 2018 bouwden ze bijvoorbeeld huizen voor teruggekeerde vluchtelingen, die tot dan toe in hutjes van takken en zeil woonden. Niet alleen zijn de jongeren vreedzaam samen gaan leven, maar hebben ze ook een verschil gemaakt voor andere mensen en een goed voorbeeld gegeven. Dat geeft mij heel veel hoop.

2. nu wil ik naar huis…

Mijn thuis is in Burundi, om half zes klap ik graag mijn laptop dicht om naar mijn man en kinderen te gaan.

Sanne de Boer 2

3. dit verhaal vergeet ik nooit meer.

In 2017 werd ik voorgesteld aan een groepje vluchtelingen dat terug was gekeerd uit Tanzania, maar nergens naartoe kon. Ze hadden een lapje grond gekregen in een uithoek van Burundi, zonder voorzieningen (het dichtstbijzijnde drinkwaterpunt was op 10 kilometer afstand), aan de rivier die Burundi van DR Congo scheidt. ’s Avonds kwamen de nijlpaarden tussen hun hutjes grazen en was het veel te gevaarlijk om nog buiten te komen. Toen ik voor de eerste keer in die uithoek kwam, vergleek een mevrouw haar leven met het leven van ongedierte. ZOA heeft, in samenwerking met de lokale autoriteiten en vele andere partijen, huizen voor deze mensen gebouwd in de omgeving van Cibitoke, en ondersteunt de gezinnen nog steeds in het ontwikkelen van inkomsten genererende activiteiten. Ondertussen gaat het veel beter met die ene mevrouw, ze werkt op de markt en heeft haar eigen bankrekening. Toen ik haar begin januari sprak, vertelde ze hoe ze zich nu eindelijk mens voelt omdat ze gewoon tussen de andere wachtenden kan gaan staan als ze geld van haar rekening wil halen.

4. ik ben trots op ZOA!

Ik ben vooral trots op al het werk dat mijn lokale collega’s verzetten om mensen te bewegen tot ontwikkeling. Ze spelen daarbij ook in op problemen die door de lokale bevolking worden aangedragen, of die we zelf tegenkomen tijdens onze dagelijkse bezigheden (bv. De groep mensen uit vraag 3). Dat er binnen ZOA ruimte is om in te spelen op al die verschillende problemen zorgt dat we veel respect hebben binnen de samenleving in Cibitoke, maar ook dat we samen met de lokale bevolking echt een verschil kunnen maken.

Help je mee te zorgen dat de redding nabij is in bijvoorbeeld Burundi, Ethiopië en Afghanistan? Voor bijvoorbeeld €35,- help je al een gezin in Ethiopië met genoeg water voor twee maanden.
Doneer nu