Dit doen we om cholera in Jemen te bestrijden

De crisis in Jemen is zo heftig, dat mensen geen geld hebben voor een stuk zeep. Inmiddels hebben 150.000 mensen cholera. Corine Verdoold “De mensen hebben geen weerstand meer om zelf te vechten tegen deze ziekte.”

Deze week sloegen verschillende hulporganisaties alarm vanwege de crisis in Jemen. Naast de bloedige oorlog die het land teistert, is er nu cholera uitgebroken. We vroegen Corine Verdoold, onze landendirecteur in dit land, hoe het zover heeft kunnen komen.

Hoe is de situatie in Jemen op dit moment?
“Zeer slecht. Er zijn meer dan 150.000 gevallen van cholera geregistreerd en meer dan duizend mensen zijn inmiddels aan deze ziekte overleden. Een van de regio’s waar wij werken is het op een na meest getroffen gebied. In alle gebieden in deze regio is cholera uitgebroken en in twee gebieden zijn hier ook al mensen aan overleden.”

Al het beetje geld dat de mensen nog hebben, geven ze aan voedsel uit in plaats van aan zeep

Hoe kon dit gebeuren?
“Het probleem is dat de mensen die (ernstig) ondervoed zijn geen weerstand meer hebben om een cholera-infectie te bestrijden. De bevolking is verzwakt. Al het beetje geld dat de mensen nog hebben, geven ze aan voedsel uit in plaats van aan zeep. Het eten dat ze kopen is van slechte kwaliteit en geeft ze niet de juiste voedingsstoffen om te kunnen overleven. Voorheen hadden mensen nog wel geld om water te kopen en veilig water te drinken, maar nu niet meer. Daarom zijn ze gedwongen het onveilige water uit beekjes en putten te drinken.

Dit alles zorgt er voor dat cholera zich in Jemen extreem snel kan verspreiden. Daar bovenop komt dat veel mensen zich door het land verplaatsen vanwege het conflict. Zij gaan naar gebieden waar meer water is, waar het veiliger is of waar een kliniek of voedingscentrum is. Hierdoor verspreidt de ziekte zich natuurlijk ook sneller; mensen infecteren elkaar.”

IMG 20170518 WA0006

Wat doet ZOA om deze crisis te bestrijden?
“We zorgen dat mensen veilig en gezond water krijgen door water trucking: het water wordt in trucks naar de mensen gereden. Ook distribueren we middelen waarmee de mensen het water bij hun thuis en in de locale waterputten kunnen zuiveren. We delen waterfilters, hygiënepaketten en zeep uit. Daarnaast geven we ook voorlichting, aan gemeenschappen en aan leiders als leraars en imams. We hebben ZOA-medewerkers getraind om mensen over cholera te informeren. Dat doen ze door bijvoorbeeld folders uit te delen met informatie over het voorkomen en bestrijden van cholera. Ook laten we informatieve films zien en leren we de Jemenieten hoe ze ORS (een mengsel van zouten en druivensuiker, waarmee uitdroging voorkomen kan worden) kunnen maken. En, om het probleem bij de wortel te bestrijden, geven we de bevolking ook voedsel, zodat hun weerstand verbeterd.”

Wat is cholera?

Cholera is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie Vibrio cholerae. Het belangrijkste kenmerk van de ziekte is ernstige diarree en uitdroging. De incubatietijd van de bacterie kan variëren van zes uur tot twee dagen.De ziekte wordt overgebracht via besmet water, dat kan door het drinken van besmet water maar ook door het eten van rauwe vis die in vervuild water heeft gezwommen of door het eten van groente die in besmet water is gewassen. Ook door contact met ontlasting of braaksel van een patiënt kan men besmet worden.

In 85 procent van de gevallen verloopt de ziekte zonder symptomen. Maar als de symptomen (o.a. diarree, braken en buikpijn) zich wel voordoen, kan de ziekte ernstige gevolgen hebben. Omdat er zeer veel vocht verloren gaat door de symptomen, komt de dood door uitdroging veel voor. Vooral baby’s en bejaarden sterven aan cholera. Na 24 uur kan een cholerapatiënt al uitgedroogd zijn. Met een snelle en juiste behandeling is de kans op overlijden gering, rond de 1%.

Ik help mee met een donatie