We zijn er samen voor moeders, kinderen en vaders op de vlucht

Het zijn schrijnende beelden die we voorbij zien komen uit het Midden-Oosten. Gezinnen proberen de extreme kou te overleven in de vluchtelingenkampen. ‘s Nachts vriest het 15 graden en mensen hebben niets anders dan een tent om in te slapen. Nog steeds komen gezinnen letterlijk met lege handen de kampen binnenlopen op zoek naar warmte en onderdak. Op de vraag of haar baby huilde vanwege de kou antwoorde een Irakese moeder: ‘Nee, mijn baby huilt omdat ik geen eten meer voor hem heb’.

Dit is één van de vele situaties die ZOA-medewerkers dagelijks tegenkomen. En die jij tegenkomt als je de krant openslaat. Overal ter wereld moeten ouders hulpeloos toezien hoe hun kinderen lijden door een tekort aan voedsel of veiligheid. We zijn er voor de Irakese moeder, en willen er zijn voor al die vluchtelingen die hun huis en haard moesten achterlaten. In de week van 23-28 maart gaan daarom duizenden collectanten de straat op, juist om deze mensen te helpen.

We zijn er

ZOA is aanwezig op de moeilijkste plekken ter wereld. We werken vaak in crisisgebieden waar weinig organisaties actief zijn. We zijn er voor mensen die zonder hulp letterlijk komen te overlijden omdat er verder niemand naar hen omziet. We zijn er omdat we geraakt zijn en bewogenheid voelen. Met die bewogenheid mogen we Hem dienen;

“Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van Mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan.” (Mat. 25:40).

Samen met onze achterban en onze partners zetten we ons in voor herstel in ramp- en  conflictgebieden en werken we aan een stabiele basis voor de toekomst. We blijven trouw aan slachtoffers van rampen en oorlogen tot ze op eigen kracht weer verder kunnen. Zonder de mensen die achter ons werk staan kunnen wij het niet. We zijn er samen: als bidders, collectanten en donateurs.

We zijn er, samen met jou!