Werken aan vrede en verzoening in Sudan

Wie denkt aan Sudan, denkt aan een jarenlange crisis. Het conflict is nog steeds voelbaar maar 2019 was een memorabel jaar voor dit land. Dingen leken eindelijk te gaan veranderen en enorme politieke veranderingen hebben plaatsgevonden. 

Soedan heeft in 2019 een ongekende verandering meegemaakt. De Soedanese Revolutie had de overhand, geleid door vreedzame demonstranten te midden van het geweld dat plaatsvond op 3 juni toen gewapende milities de vreedzame sit-in met geweld onderdrukten. Sindsdien heerst er voorzichtige hoop. Abdalla Hamdok, een gerespecteerd econoom, werd tot premier benoemd en vervolgens benoemd tot een vrijwel volledig burgerlijk kabinet. Er werd een gezamenlijke civiel-militaire soevereine raad aangesteld om toezicht te houden op de overgang en momenteel is er een overgang van drie jaar naar een volledig burgerbestuur aan de gang. De focus blijft op het op schema houden van de transitie en nationaal, om sabotagepogingen van elementen van het vorige regime, die nog steeds actief zijn op verschillende niveaus, te weerstaan.

De verandering in Khartoum is bijna voelbaar. Vrouwen mobiliseren zichzelf, vechten voor gelijke rechten en spreken tegen sociale druk die invloed heeft op hun keuzes. Er vinden demonstraties plaats, waarbij gerechtigheid wordt geëist. Bovendien profiteren mondige, politiek gedreven jongeren van de enorme politieke verschuiving om hun eisen kenbaar te maken.

Op het platteland van Sudan waar ZOA werkt, leidt de onzekerheid tot enorme verschuivingen in bestuursstructuren op staats- en plaatsniveau. Veel staten werken momenteel met minimale formele regeringen. De nieuw ingestelde heersers zullen worden geconfronteerd met burgerbevolking die zich, te midden van de nationale veranderingen, bewust wordt van hun burgerrechten en het democratische proces dat ze binnenkort zullen gaan ondernemen. Wanneer de transitie is voltooid, gaat de Sudanese bevolking democratisch stemmen. Veel belanghebbenden buiten de overheid – VN-agentschappen, INGO’s, NNGO’s en de particuliere sector – zullen belangrijke spelers zijn bij het ondersteunen van deze transitie.

In deze veranderende context, met financiering van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, voert ZOA Sudan het project Strengthening Through Resilience in Zuid-Darfur uit. Tot dusver heeft het project verschillende commissies van het maatschappelijk middenveld opgericht en opgeleid om kwesties op het gebied van vrede en verzoening op lokaal niveau aan te pakken. Het project is ook begonnen met het opleiden van lokale autoriteiten en maatschappelijke organisaties om met elkaar in gesprek te gaan om plannen te bespreken en te ontwikkelen om in de eerste behoeften van gemeenschappen te voorzien.

Gemeenschappen moeten verder de bevoegdheid krijgen om hun behoeften in het nieuwe Sudan kenbaar te maken. De gedenkwaardige politieke veranderingen van het land hebben een sterk effect in de gemeenschappen waarin we werken. Het maakt ons werk nog relevanter. In deze tijd van verandering versterkt ZOA Sudan gemeenschappen en maakt belangrijke belanghebbenden bewust van de toekomstige bestuursprocessen.