Werkgroep Katwijk ontvangt een royale gift

Als organisatie zijn wij enorm blij met alle betrokken vrijwilligers in het hele land. Zo ook de ZOA-werkgroep uit Katwijk. Al ruim 25 jaar betrekken zij het hele dorp bij het werk van ZOA. Dit doen ze o.a. door jaarlijks de huis-aan-huis collecte en Wandelen voor Water te organiseren, op braderieën te staan en, niet te vergeten, Kruidnoten te verkopen.
Naast al deze activiteiten heeft de werkgroep eind oktober een “royale gift” ontvangen van de Wereldwinkel. Helaas moest deze winkel na 30 jaar hun deuren sluiten. Aanleiding is dat veel fair-trade producten inmiddels te koop zijn in de supermarkt. Door de sluiting werd het pand verkocht en is de opbrengst verdeeld over 13 organisaties, waaronder het werk van ZOA.

Samen met de wereldwinkel is bekeken aan welk project het geld het beste besteed kon worden. De keus is gevallen op Zuid-Soedan: Herstel van de voedselzekerheid in Jonglei. In dit gebied waar de vrede nog niet vanzelfsprekend is, wil ZOA weer hulp, hoop en herstel bieden. Praktisch door de mensen te helpen in hun basisbehoeften te voorzien. Door zaden aan te schaffen, door coöperaties te maken en door kennisoverdracht wat betreft opslag van zaden en opbrengsten van het land. Maar ook door het organiseren van een goede verbinding tussen productiegroepen, voedselbewerkers en handelaren. Zo mogen de mensen in Zuid-Soedan weer hun eigen bestaan opbouwen.

ZOA is de werkgroep en natuurlijk de Wereldwinkel enorm dankbaar voor hun betrokkenheid bij ons werk. Het is hartverwarmend dat er zo veel mensen in hun eigen tijd bijdragen aan ons werk. Bedankt Marianne, Marian, Ina, Lydia, Jacoline, Truus en Elise!

wereldwinkel 1